Når han hevder at kvinne er kvinne verst, bommer han stygt

Kommentar til Ørjan Greiff Johnsens innlegg i Adresseavisen 17. januar. Kvinnegruppa Ottar deler Ørjan Greiff Johnsens bekymring for at påvirkere kan forsterke kroppspress og dårlig selvbilde hos jenter og kvinner, og vi støtter oppfordringen om ikke å følge blogger og SoMe-kontoer som forteller følgerne at de ikke er bra nok som de er. Men når han hevder at kvinne er kvinne verst, og at det er på høy tid at kvinnebevegelsen avslutter kampen mot patriarkatet, bommer han stygt.

LES OGSÅ: Berit Nordstrand får kritikk for brudd på etiske regler for leger

Trange kjønnsnormer og -idealer som formidler at kvinner først og fremst skal være vakre og seksuelt attraktive har oppstått nettopp på grunn av patriarkatet. Mansplaining og menns forsøk på å diktere hva kvinner og kvinnebevegelsen skal beskjeftige seg med, har for øvrig også sine røtter derfra.

Med like premisser for kvinner og menn hadde ikke påvirkerne eller skjønnhetsindustrien hatt det enorme markedet som de har i dag. Kvinnekamp er en kamp mot strukturer, systemer, holdninger og verdier som bygger på mannens premisser. Og den kampen leder vi fint selv, takk.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!