Pasientfare: Ingrid Berg Selfjord (NSF) påpeker hvordan sykepleiemangelen går utover pasientenes vel.  Foto: Terje Svaan

Tilsvar i debatten om vaksineringsrekkefølge

Mitt innlegg om lærernes anmodning om innplassering på «vaksinelista» har åpenbart truffet en nerve. I tillegg til debatt i flere fora, har Gry Kamilla Tingstad i Utdanningsforbundet og Marius Sæther Flå svart meg i Adressa, og jeg vil gjerne presisere et par ting.

Takk til Utdanningsforbundets lokallagsleder for presisering og oppklaring. Min reaksjon på UDFs utspill er, som oppslaget i NRK viser, ikke den eneste reaksjonen på Utdanningsforbundets budskap. Kanskje har UDF truffet leserne noe skjevt, kanskje er vi i gang med den nødvendige debatten. Jeg takker uansett for godt tilsvar.

LES OGSÅ: Sykepleier reagerer på at lærere skal rykke fram i vaksinekøen

Marius Sæther Flå mener jeg er påfallende opptatt av «den ene dagen». Det kan bekreftes. Min intensjon i dette har nettopp vært å si at om yrkesgrupper skal sorteres og settes inn på lista, så har vi en stor diskusjon foran oss om hvordan vi som samfunn best skal holde oss oppegående og trygge mens vi venter på vaksinen. Det er gjerne «den ene dagen» hjerteinfarktet inntreffer eller huset brenner.

Dette varierende kravet til absolutt, kontinuerlig tilstedeværelse for noen yrkesgrupper må tillegges vekt hvis lista skal bli mer mangfoldig enn den er i dag. I dag eksisterer det så vidt jeg vet ingen prioriteringsliste av den typen som jeg opplever at lærerorganisasjonene etterspør. Lista består pr. i dag utelukkende av ei sortering av personer basert på alder og diagnoser, og så ble det i romjula gjort et unntak for et begrensa antall helsepersonell for å sikre «kapasitet av essensielle tjenester med personer som er kritisk vanskelig å erstatte hvis de havner i isolasjon», som det heter i begrunnelsen fra FHI.

At skolen har en funksjon også som «barnepass» for unger så foreldre i samfunnskritiske yrker kommer seg på jobb, er bare et argument som har verdi om det avgrenses til de laveste klassetrinnene. Det kan jeg ikke se at er gjort pr. nå. Jeg registrerer at dette har blitt en debatt om helsepersonell versus lærere, men det var aldri min intensjon. Mitt mål var å oppfordre til en større debatt enn den som reises av godt synlige organisasjoner, som representerer enkeltgrupper.

LES OGSÅ: Utdanningsforbundet har bedt Folkehelseinstituttet om å vurdere lærernes plass i vaksinasjonskøen

Flere lærere har tatt kontakt med meg i, og særlig utenfor, det offentlige ordskiftet og ment at jeg rakker ned på lærere og ikke ser verdien av skole og utdanning. Det avkreftes herved. Det snakkes om dugnad i pandemien. Jeg liker nødvendigvis ikke bruken av ordet, men jeg liker at det blir så synlig at vi alle trenger hverandre for å få samfunnet til å gå rundt i både gode og i mer krevende dager.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!