Foto: Christine Schefte

Klimameldingens pinlige oljeparadoks

Regjeringen forsøker å ri to hester på en gang. På den ene siden skal det innføres tiltak for å kutte utslipp innenlands. Samtidig fyres det opp under en videre satsing på norsk olje- og gassindustri som ikke er liv laga om verden lykkes med å nå Parismålene. Å påpeke dette har ingenting med moralisme å gjøre, Erling Moe. Dette er de harde realitetene.

Vi kan ikke fortsette å late som at den rådende oljepolitikken er i tråd med målet om å oppnå Parisavtalen, og at elektrifisering av olje- og gassproduksjonen er det som skal til for at Norge skal bli en reell bidragsyter til globale utslippskutt som monner. Hvis målene som ligger inne i denne klimameldingen nås, vil så å si all ny energi i Norge de neste årene sluses inn i oljebransjens store grønnvaskingsprosjekt. Regninga plukkes opp av den jevne borger.

LES LEDEREN: Riktig med elkrav til kommunene

Denne politikken, kombinert med tidenes mest lukrative skatteavtale som ble tildelt oljebransjen i juni, er den sittende regjeringens måte å si at Norge og norsk økonomi fortsatt skal være sterkt bundet til – og avhengig av – verdens framtidige etterspørsel av olje- og gass. Dette bryter fundamentalt med de globale klimamålene, og binder opp både den kapitalen og de kloke hodene som trengs for å utvikle den industrien og det næringslivet som skal ta over for olja. Det er anerkjennelsen av dette paradokset som er fundamentet for MDGs politikk for omstilling vekk fra fossilnæringene: Vi vil at verden skal lykkes og at Parismålene skal nås.

Venstre skal ha honnør for å ha kjempet fram gode enkelttiltak i regjeringen. Jeg tviler ikke på at det er jobbet hardt og godt over tid for å sikre framdrift i et regjeringsprosjekt som i utgangspunktet har vært dødfødt fra starten av med hensyn til reelle, dyptgripende klima- og miljøtiltak.

LES OGSÅ: Vi har veldig, veldig dårlig tid

Det som nå har kommet er likevel for lite, for seint – dessverre. Mange av tiltakene mangler finansiering og vi ser få reelle forpliktelser til den sittende regjeringen, som etter alle solemerker snart er på vei ut dørene. Den dagen Venstre blir med på å ta et reelt oppgjør med regjeringens pinlige oljeparadoks kan vi begynne å flytte fjell i klimapolitikken, og få på plass tiltak som vil ha reelle konsekvenser langt utenfor Norges grenser.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!