Ingvild Kjerhol mener det er nødvendig med et bedre testregime på grensen inn ril Norge.  Foto: Privat

Importsmitten må under kontroll nå!

I frykten for en tredje smittebølge krevde Arbeiderpartiet obligatorisk testing for alle reisende til Norge allerede før jul, og fremmet forslag om dette på Stortinget. Helseminister Høie, regjeringen, SV og Sp gikk dessverre ikke med på det. Dette til tross for at fire av fem på dette tidspunktet gikk rett forbi teststasjonene – i livsfarlig kombinasjon med at 40 prosent ikke overholdt karantenereglene. Et tillitsbasert system for å håndtere importsmitte samsvarer ikke med smittetrusselen og krisen Norge står midt oppi.

LES OGSÅ: Vil sjekke om folk faktisk overholder karantenen

Det måtte en enda mer smittsom mutasjon til for å få regjeringen til å snu. Helsedirektoratet hasteinnførte en slags obligatorisk test ved innreise 2. januar, men det har vært store svakheter i gjennomføringen. Svakheter som kunne vært unngått om man brukte tiden før jul til å planlegge gjennomføringen på en trygg måte heller enn å bruke alle krefter på å slå ned våre krav om høyere kontroll med importsmitten. Resultater ble kaos på grensene på grunn av begrenset testkapasitet, et fortsatt høyt antall mennesker som droppet test ved innreise og kommuner i knestående som ikke fikk innsyn i hvem disse potensielle smittebærerne var.

Vanlige folk, sårbare grupper, bedrifter og arbeidstakere betaler prisen for svært inngripende smitteverntiltak – og nå utredes også et portforbud av regjeringen. Sett i lys av den krisen Norge nå gjennomlever er det fullstendig uakseptabelt at ikke regjeringen klarer å sikre god nok kontroll med importsmitten. Arbeiderpartiet krever styrket støtte til kommunene og umiddelbare løsninger som kan beskytte befolkningen – spesielt med tanke på trusselen muterte virusvarianter representerer.

LES OGSÅ: Unødvendig sjokkstart på det nye året

Kommunene våre er frontlinja i pandemien. De må få tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre obligatorisk testing av alle innreisende. Det haster. Testkapasiteten ved teststasjoner på internasjonale lufthavner må få en spesielt høy prioritet. Dette er viktig for å unngå kaos og smittefarlige situasjoner med lange køer ved ankomst. Dette vil også skjerme mindre kommuner med lavere testkapasitet.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Hva hjelper det med påbud når noen gir blaffen?

Dersom regjeringen ikke investerer i å sikre testkapasiteten umiddelbart – i kombinasjon med å være nådeløs med karantenereglene, vil det kunne presse seg frem en nedstenging mot røde land. Det vil også ramme lokale bedrifter hardt. Alle er tjent med at innsatsen økes nå, heller enn at alle må betale konsekvensene dersom vi ikke får kontroll med importsmitten. Som vår ordfører i Aure, Hanne-Berit Brekken, sier veldig klart: «Vi må investere millioner nå på å ruste opp test- og karantenekapasitet, heller enn å bruke milliarder på å måtte stenge ned landet vårt senere».

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!