Hele 20 prosent av all laks som produseres i Norge, kommer fra Trøndelag, og 20 prosent av de viktigste jordbruksproduktene kommer også herfra, skriver debattantene. Bildet er fra Salmars Innovamar-fabrikk på Frøya.  Foto: Morten Antonsen

Trøndelagsmøtet 2021: Skal vi lykkes, må vi samarbeide enda bedre!

«Trøndelagsmøtet 2021»: Årets Trøndelagsmøte er heldigitalt og går av stabelen torsdag denne uka. Tema er veien videre etter koronaen - for Norge og Trøndelag. Frem mot møtet publiserer Adresseavisen debattinnlegg og kronikker om aktuelle tema.

Trøndelag har mye variert og rik natur, og Trøndelag har kompetanse til å utnytte den. Smart bruk av naturressursene blir avgjørende for fremtidas Trøndelag. Smart i denne sammenheng tilsier effektiv og god utnyttelse, som gir økt verdiskaping og sysselsetting i bygd og by, samtidig som hensynet til naturmangfold, klima og miljø ivaretas. Kort sagt bærekraftig bruk!

En ny rapport skrevet av Nordisk institutt for studier i innovasjon (NIFU), viser at Norge ligger i toppsjiktet i Europa for produktivitet og verdiskaping innen bioøkonomien. Vi har lange og sterke tradisjoner for å utnytte naturressursene våre, og ikke minst høy kompetanse på dette. Rapporten viser at verdiskapingen innen biobasert næringsliv har økt fra 80 til 130 milliarder siden 2008, altså en økning på hele 60 prosent. Dette er verdier og fortrinn som Norge og Trøndelag må bygge videre på, gjennom å investere i forskning og utvikling i årene som kommer. Dette vil også være viktig for å skape og beholde attraktive arbeidsplasser i distriktskommunene i fylket vårt.

LES OGSÅ: Trøndelagsmøtet 2021: Ingen pakker til korona-barna?

LES OGSÅ: Trøndelagsmøtet 2021: Batterifabrikken hører hjemme i Trøndelag

Hvis vi ser på Trøndelag, så er verdiskapingen innenfor disse områdene betydelig. Hele 20 prosent av all laks som produseres i Norge, kommer fra Trøndelag, og 20 prosent av de viktigste jordbruksproduktene kommer også herfra. Vi skaper betydelige verdier innenfor skogbruksnæringen med en omsetning på over 5 milliarder fra trebearbeidende industri og fra prosessindustrien. Trøndelag har komplette verdikjeder både innenfor havbruk, jordbruk og skogbruk.

For å lykkes blir det avgjørende at vi klarer å mobilisere «det store samarbeidet» – det som omfatter utdanning og forskning, offentlig sektor, risikokapital og ikke minst entreprenører og etablerte bedrifter – i hele Trøndelag. Vi ser at det er behov for en styrket og koordinert satsing på bioøkonomi. Skal vi lykkes må vi jobbe mot et felles mål. Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA kom derfor i 2020 ut med en felles handlingsplan for forskning og utvikling innenfor Bioøkonomien. En felles satsing på dette området skal fremme økt verdiskaping og sysselsetting, redusere klimagassutslipp og bidra til en mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene våre.

Det skjer allerede en formidabel verdiskaping på dette området i Trøndelag. Innenfor hver av disse sektorene på havbruk, skogbruk og jordbruk er det også sterke klynger og konkrete initiativ for ytterligere samarbeid. Både NCE Aquatech Cluster og WoodWorks! Cluster har base i Trøndelag og status som nasjonale klynger. Klyngene har nå tatt initiativ til et samarbeid på tvers av gamle sektorgrenser, og vi ser allerede mange gode eksempler på at det gir resultater i form av bedre ressursutnytting, nye forretningsmodeller og økt verdiskaping. Smart utnytting av naturressurser innebærer ikke minst smart bruk av teknologi – en kompetanse som har stor overføringsverdi.

På årets Trøndelagsmøte 14. januar har Innovasjon Norge sammen med Trøndelag fylkeskommune ansvar for parallell-sesjonen «Et blågrønt hav av muligheter – møt bedrifter som har hevet seg utpå». Her får vi møte spennende bedrifter som har tatt utfordringen – fra Felleskjøpet Fôrutvikling AS, Nutrimar AS og Kystmiljø AS til Ecopro AS og Ocean GeoLoop AS. Vi får høre mer om at biologiske ressurser kan utnyttes til produksjon av de edleste dråper olje, dyrefôr fra skogsvirke eller biodrivstoff fra matavfall.

Dette er bare noen få av alle de spennende utviklingsprosjektene som nå foregår i Trøndelag – som skal bidra til smart utnytting av naturressursene våre og som skal gjøre oss bedre rustet for fremtida – heia hele Trøndelag!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!