Utdanningsforbundet har aldri bedt om å komme foran eldre, syke og helsepersonell i vaksinekøen, skriver Gry Camilla Tingstad, leder Utdanningsforbundet Trondheim.  Foto: Vegard Eggen

Hva har Utdanningsforbundet egentlig bedt om?

I Adresseavisen 11. januar har Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune et debattinnlegg der hun kritiserer Utdanningsforbundet for å ha bedt Folkehelseinstituttet (FHI) om å vurdere lærernes plass i vaksinekøen. La meg gjøre det helt klart – Utdanningsforbundet har aldri bedt om å komme foran eldre, syke og helsepersonell i vaksinekøen. Når vår sentralledelse har sendt en henvendelse til FHI, er det med bakgrunn i ny kunnskap om covid-19. Ferske tall fra FHI viser at ansatte i barnehager og skoler smittes mer enn gjennomsnittet for yrkesgrupper som er i kontakt med andre mennesker. Dette gjelder særlig i områder med mye smitte.

LES OGSÅ: Utdanningsforbundet har bedt Folkehelseinstituttet om å vurdere lærernes plass i vaksinasjonskøen

Utdanningsforbundet har derfor bedt FHI gjøre en ny vurdering av lærernes plass i vaksinekøen. Med sterkt stigende smittetall, og et mutert virus som synes å smitte lettere blant barn og unge, mener Utdanningsforbundet viktige forutsetninger er endret på en måte som i dag gir en klarere forventing om at lærere vurderes prioritert for raskere vaksinasjon. For samfunnet er det svært viktig at barnehager og skoler kan holde åpne, blant annet for å sikre at mennesker i andre samfunnskritiske yrker skal kunne gå på jobb.

LES OGSÅ: Jeg er lærer. Bare litt provosert. Men jeg undres

I krisetid ser vi tydeligere enn noen gang hvor avhengige vi er av hverandre, og er takknemlige for arbeidet som legges ned blant alle i samfunnskritiske yrker.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!