Arne Byrkjeflot mener Norge og distriktene vil leve godt uten en EØS-avtale.  Foto: Morten Antonsen

Brexitavtalen viser at Norge greier seg fint uten EØS-avtalen

Agdestein fra Høyre skriver i Adresseavisen 28. desember i fjor at uten EØS-avtalen får vi «et næringsliv av offentlig subsidierte arbeidsplasser som bare har Norge som marked»? Vi er vant til skremsler i norsk EU og EØS-debatt, men dette er sjelden vare. De aller fleste EU-tilhengere innrømmer at vareeksport vil gå omtrent som før. Slik også britene har avtalt i sin brexitavtale. Norge har full tollfrihet på alle industrivarer i vår frihandelsavtale. Denne trer automatisk i kraft dersom EØS-avtalen sies opp. Alle bedriftene Agdestein nevner vil kunne fortsette som før. Flokk på Røros kan eksportere sine stoler uten toll. Norske Skog kan eksportere sitt papir uten toll.

LES OGSÅ: Handelsavtale er ikke noe alternativ

Og Sintef i Trondheim kan som før søke på midler i EUs forskningsprogram Horisont +. Slik også britene fortsetter som deltaker i Horisont+ etter Brexit. Storbritannia får full tollfrihet både på rund fisk, filet og bearbeidede fiskeprodukter. Noe norsk sjømatnæring har ønsket i lang tid. Det ville gjort det mulig å bygge opp en større foredlingsindustri i norske kystkommuner. EØS-avtalen gir to prosent toll på rund og filetert laks og 14 til 18 prosent på bearbeidede produkter som røkt laks. EØS-avtalen er laget for å bygge opp EUs fiskeindustri, ikke vår egen. Det er flere arbeidsplasser bygd på norsk fisk i EU enn i Norge.

Britene må riktignok sende med dokumenter og veterinærattest når de eksporterer fisk og fiskeprodukter. Norske forskere har anslått ekstrakostnader for Norge uten dagens veterinæravtale med EU til mellom 55 og 569 millioner. Selv den høyeste summen er langt mindre enn den tollen Norge betaler i dag. EØS-avtalen ga tollettelser på fisk da den ble innført i 1994. Men nå er avtalen utdatert. Både Japan, Chile og nå Storbritannia har bedre avtaler på fisk.

LES OGSÅ: Adresseavisen og andre EØS-tilhengere må skjerpe sine argumenter

Vi EØS-motstandere ser fram til en EØS-debatt som med Brexit får nytt innhold. Men vi håper at EU-tilhengerne blir litt mer faktabasert enn Agdestein er i dette innlegget.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!