Skal vi få tilbake torsk og andre matfisk, må det forbys fiske med trål og snurpenot i Trondheimsfjorden, skriver Heimdal arbeiderlag. Bildet viser fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.   Foto: Fredrik Hagen

Rovfiske i Trondheimsfjorden

Den 10. november i år ble det åpna for brislingfiske i Trondheimsfjorden. Straks var det seks snurpere på plass fra Åsenfjorden til Steinkjer. Men fiskerimyndighetene hadde ikke satt kvote for brislingfiske i Trondheimsfjorden.

– Utrolig at vi i 2020 tillater et fiske som ikke er regulert, sier Tommy Reinås (MDG) i et intervju. På spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) om brislingbestanden, svarer fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) blant anna: - I Trondheimsfjorden har vi ikke tilstrekkelig med kunnskap om bestandsstørrelsen til å sette et kvoteråd.

Når fiskeriministeren svare at han mangler kunnskap bør han lese hva som står i Naturmangfoldsloven kapittel II, § 9: Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Marit Arnstad (Sp) spurte statsråden blant anna om hvorfor det ikke er nødvendig med kvoteregulering av dette fisket. Odd Emil Ingebrigtsen svarte på dette, og siste avsnittet av svaret er skremmende: - Vi vil også se på om det kan være mulig for Fiskeridirektoratet å se på om det er bifangstproblematikk i dette fisket nå. Kontroll av fjorårets fiske viste at det da ikke var tilfelle.

Det er ikke så rart at det ikke var bifangst, snurperne har jo fiska fjorden tom for matfisk i tidligere år. Bifangst er blant anna torsk, hyse, lyr og sei. De to politikerne setter lovverket til side og skylder på at de ikke har kunnskap.

Det er også fortalt at bifangsten blir dumpa i sjøen. Yrkesfisker Tor Hynne fortalte til avisa Innherred at han i 2018 fikk 5,5 tonn med dumpa sei. Dette er ikke noe nytt. På samme tid var det fullt av død sei på stranda i Verdal som snurperne angivelig hadde dumpa. Det er kun media på Innherred som skriver om dette rovfiske. Andre større media skriver litt om tungmetaller i krabbe og kvikksølv i kveite. Trønder-Avisa hadde følgende to overskrifter: Fiskebiolog: - Hva hvis vi ikke hadde noen peiling på hvor mye elg det er på Innherred, men lot alle få skyte så mange de ville? - Et hodeløst rovfiske som forrykker balansen i fjorden.

Den 10. november ble det også åpna for brislingfiske i Oslofjorden. Fra 1. januar 2020 er det fiskeforbud i områdene der torsken gyter, blant anna i Oslofjorden. Siden 2004 har det internasjonale havforskningsrådet anbefalt full stans i alt fiske på kysttorsken nord for 62 breddegrad. Det vil si nord for Stadt. Hva er da vitsen i å ha forbud og anbefalinger når de fisker opp torsken som bifangst?

I Trondheimsfjorden er det lokale stammer av torsk, det kommer ikke noe innsig fra havet utafor. Med rovfiske på brisling og sild tømmes matfatet for torsk og anna matfisk. En annen årsak er de utenlandske turistfiskerne som fisker opp alt de får. Det fører blant anna til at småtorsken ikke rekker å bli gytemoden. Men koronaen har holt disse fiskerne borte i år. Men det finnes sikkert flere årsaker til at matfisken i Trondheimsfjorden er borte. Det hender at sild eller brisling blir stående så lenge i stenga at de dør. Da blir stenga åpna slik at fisken synker til botnen og blir liggende der å råtne. Det fører til at all fisk skyr området og bunnvegetasjonen blir forandra.

Skal vi få tilbake torsk og andre matfisk, må det forbys fiske med trål og snurpenot i Trondheimsfjorden. Kanskje også bedre kontroll med de utenlandske fritidsfiskerne hva de driver med. Men er de fleste politikerne kunnskapløse om dette, eller bryr de seg ikke om denne miljøkatastrofen?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!