Lærerkompetanse. Rundt 750 lærere i Trondheim må studere mer, fordi de mangler nødvendig kompetanse i norsk, matte og engelsk. Vi møter fire lærere på Rosenborg Ungdomsskole: f.v. Arild Gunnes og Ståle Tømmerås. FOTO: KRISTIAN HELGESEN / Adresseavisen  Foto: Kristian Helgesen

Lærernormens aller beste argument 

For oss som er opptatt av trondheimsskolens ve og vel, er det en kjent sak at administrasjonen i Trondheim kommune er skeptisk til lærernormen som ble vedtatt av Stortinget og iverksatt fra skolestart 2018. Da er det meget ironisk at det sjelden har vært fremført et bedre argument for lærernormen enn det kommunalsjef Eva Elisabeth Belboe kommer med i «Skolen kuttet i spesialundervisning og SFO-tid for barna deres». Hun er sitert på følgende: «Rektor har tidligere valgt å forsterke undervisningen på autismetilbudet med midler som i utgangspunktet var tildelt ordinær undervisning. Innføring av lærernormen har redusert rektors handlingsrom til å gjøre en slik omdisponering, og midler ble tilbakeført ordinær undervisning.»

LES OGSÅ: Foreldre fikk medhold: Trondheim-skolens kutt er ulovlig

Kommunalsjefen innrømmer dermed uten blygsel at skoler med spesialtilbud må ta fra ordinært budsjett for å opprettholde et akseptabelt tilbud på det spesialpedagogiske området. Dette medfører i praksis at elever innenfor det ordinære tilbudet på slike skoler har fått tilført mindre midler enn det elever på andre skoler får. På denne måten settes elevgrupper opp mot hverandre, og elever med særlige behov blir nærmest tatt som gissel i en uredelig argumentasjonsrekke der målet er å diskreditere lærernormen.

LES MER: - Det er unntakstilstand. Hvem vil være lærer i en skole under så sterkt press?

Med all tydelighet viser kommunalsjefen i sitt tilsvar at lærernormen er et nødvendig tiltak for å tilføre skolen økonomiske midler, og at ressurser til tilfredsstillende spesialpedagogiske tilbud må komme i tillegg til de ordinære midlene. På den måten sikres alle elever et godt opplæringstilbud.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook