Det kan være trygt å bygge selv om det skjer på et området som inneholder kvikkleire. 

Det kan være trygt å bo på kvikkleire

Leser at det er mye bekymring om det å bo i et kvikkleireområde, og det er kanskje ikke så rart når Adressa skriver at 27 000 bor på kvikkleire. Når man ser på kvikkleirekartet, trenger det ikke å være kvikkleire i merkede områder, men at det er en viss risiko for at det fins.

LES OGSÅ: Ringes ned om kvikkleire i Trondheim

Nå bor jeg selv i et område som er merket med «middels faregrad». Da jeg bygget et hus til på tomta for seks år siden, måtte jeg ta prøver av leira og få utfylte en geologirapport. Prøvene viste ingen kvikkleire og ikke noe grunnvann Det vil si at selv om jeg bor i et kvikkleireområde, så kan jeg dokumentere at jeg ikke bor på kvikkleire. Selv om man bygger på kvikkleire og har gjort riktige tiltak, så vil det være trygt å bo der.

LES OGSÅ: 27 000 trondhjemmere bor på kvikkleire

Jeg mener at man må ta kvikkleire på alvor og ta prøver der man mener det er nødvendig, og gjøre tiltak deretter. Synsing og antagelser uten fakta vil etter min mening bare være med å skape frykt.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook