Debattanten har tre forslag til forbedringer i lyskrysset ved Byåsveien.  Foto: Privat

Lyskryss til besvær

Lyskrysset Byåsveien/Breidablikveien har i lang tid skapt store problemer for trafikken i Breidablikveien mot Byåsveien. Det er daglig perioder med lang kø fra lyskrysset og nesten helt opp mot Byåsen butikksenter. Problemene oppsto da holdeplassen til metrobussen ble anlagt like ovenfor lyskrysset, da klarte man av en eller annen grunn å utvide fortauet ut i krysset med 30–40 cm. Med det resultat at to biler ikke lenger kunne kjøre samtidig ut i krysset fra Breidablikveien ved grønt lys.

LES OGSÅ: Fortsatt tung satsing på fylkesveinettet

Før kunne trafikken rett frem og til høyre kjøre ut uavhengig av dem som skulle til venstre ned Byåsveien. Og det var viktig. For disse må hele tiden vike for motgående trafikk opp Breidablikveien, slik at bare et fåtall kjøretøyer kommer over før det igjen blir rødt, og dermed sperrer for trafikken rett frem og til høyre. Som om det ikke er nok, signalfrekvensen er blitt helt i utakt med trafikkbildet i krysset. Det er i perioder så lenge grønt for Byåsveien at det til slutt kommer bare en og annen slenger, mens trafikken i Breidablikveien står i stampe.

Man snakker om «Klettkrysset», men i motsetning til problemene der, kan dette lett løses. Løsningen er tredelt:

  1. Opprett grønn pil til venstre for kjøring ned Byåsveien i noen sekunder før de på nedsiden får kjøre over krysset.
  2. Juster lysene slik av de er tilpasset dagens trafikkbilde.
  3. Ta inn igjen fortauet 30–40 cm slik at to biler kan kjøre ut i krysset samtidig.

LES OGSÅ: Forslag om kjørefeltkutt i Byåsveien nedstemt

For et år siden var jeg i kontakt med både kommunen og fylket, hvor jeg orienterte om situasjonene i lyskrysset og de trafikale problemene dette har medført. Dessverre har ingenting skjedd, og situasjonene er om mulig blitt enda verre.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook