Foto: Eline Hansen Næset/MDG

Dette er nådestøtet for regjeringens klimatroverdighet

Den tafatte klimaplanen som nå er lagt fram av regjeringen, er en tragedie for oss som er unge i dag. Norge må ta reelt klimaansvar og bidra aktivt til den globale omstillingen slik at min generasjon har en framtid med et levelig klima, intakte økosystemer og arbeidsplasser som faktisk er grønne. Da kan ikke oljenæringen skjermes. Da kan ikke Norge fortsette å være en bremsekloss i den globale energiomstillingen.

Trondheim og Trøndelag må bli Norges spydspiss inn i utviklingen av teknologiene og løsningene som skal bidra til å løse klimaendringene. Da må ressursene i mye større grad dreies vekk fra olje og gass og inn mot grønn teknologi. Her i regionen har vi folkene, vi har hodene og vi har viljen. Dessverre er det lite i den nye klimameldingen som legger til rette for ny, norsk industri eller nye konkrete teknologiske løsninger all den tid de store ressursene fortsatt skal forfordeles oljenæringas grønnvaskingsprosjekter.

LES LEDEREN: Riktig med elkrav til kommunene

I klimaplanen legges det opp til at det kun skal stilles krav til utslipp i produksjonen av de fossile ressursene, noe som i dag er ensbetydende med elektrifisering via kabel fra land. Dette betyr at Norge fortsatt skal være en storeksportør av klimaendringer, samtidig som all ny fornybar kraft skal sluses inn i fossilindustrien for å grønnvaske olje- og gassproduksjonen fremfor å være fundamentet for å bygge opp ny, grønn landindustri. Dette vil på kort sikt også føre med seg økt press på mer utbygging av vindkraft på land og økte strømpriser i de tusen hjem. Samtidig låser det oss til olja i uoverskuelig framtid, med staten - altså deg og meg - som bærer av den stadig økende risikoen.

LES OGSÅ: Vi har veldig, veldig dårlig tid

Skjermingen av oljeindustrien har store konsekvenser for hvilke muligheter teknologimiljøene i Trondheim og Trøndelag vil ha i møte med den globale energiomstillingen. Ved å fortsatt låse oss til fossilnæringene sakker vi ytterligere akterut sammenlignet med landene rundt oss. Hvis verden, inkludert oss, lykkes i å nå Parismålene vil ikke oljen og gassen vår være økonomisk drivverdig. Derfor er denne klimameldingen en eneste stor selvmotsigelse. En klimamelding skrevet ut på glansa papir som ikke tar et oppgjør med dette paradokset bidrar ikke til annet enn å tilsløre vårt globale ansvar og grønnvaske oljeproduksjonen.

Jeg vil gi honnør målet om en CO2-avgift på 2000 kr i 2030, som også ble foreslått i MDGs alternative statsbudsjett for 2021. Dessverre har regjeringen de siste årene valgt å nulle ut denne ved å redusere veibruksavgiften, og dermed fjernet dens effekt på utslipp fra trafikken. Dette skal ikke de ikke få slippe unna med i årene som kommer!

LES OGSÅ: Statkraft varme sitt anlegg lever på nåde

Samtidig er det en total fallitterklæring og et svik mot Trondheim fra regjeringens side at CO2-håndtering ved forbrenningsanlegget på Heimdal ikke er prioritert eksplisitt. Nå legges det opp til at kostnadene skal dyttes nedover i systemet via den nye CO2-avgiften. Med dette kan vi fastslå at Trondheims egne klimamål for 2030 ryker.

Slik avrunder den sittende regjeringen 7 tapte år i klimasakens navn. 7 år som kunne vært brukt på en reell omstilling av vår oljesvarte økonomi og gitt oss nye bein å stå på innenfor fremtidens fornybarnæringer. Nå trengs det et stort grønt parti mellom blokkene i norsk politikk, som tvinger alle de andre i en mye grønnere retning. Vi har ingen tid å miste.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!