Innleggsforfatteren berget såvidt livet da han kjørt ut av Rissaraset.  Foto: Ivar Mølsknes

Bygging på kvikkleire - et politisk ansvar?

Raset i Gjerdrum nylig tvinger fram et spørsmål: Hvem har ansvaret? Der naturen graver ut, kan være årsaken. Der det skal foretas en planlagt aktivitet i et kvikkleireområde, blir det annerledes. Der foreligger det et endelig godkjenningsvedtak. Skal det bygges i et boligområde eller en vei, blir det endelige godkjenningsvedtaket foretatt av kommunestyret i kommunen. De støtter seg på eksperter. Likevel raser det. Burde ekspertene foreta det endelige vedtak om å starte byggingen?

LES OGSÅ: Det er ikke for å skremme folk vi skriver om fare for leirras

Det er urimelig å belaste ukyndige folkevalgte med dette ansvaret. Ofte kan et eventuelt ras ramme slekt og venner av den folkevalgte i et lokalsamfunn. Jeg sitter i kommunestyret i Indre Fosen, hvor Rissa-raset gikk i 1978. Jeg kjørte bil ut av raset og vant med fem sekunder. Konas venninne døde i raset.

Det foreligger planer om å bygge en ny vei 100 meter fra Rissaraset, gjennom en trasé som ble stoppet i 2008, på grunn av kvikkleire. Skal jeg, som folkevalgt, være medansvarlig for å starte byggingen av denne veien? Eller skal ekspertene ta det endelige ansvaret?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook