Problemet er privatbiler, ikke mangel på vei

50 000 biler kjører over Sluppen hvert døgn. Det er altfor mye. Vi blir ikke kvitt køene og bedrer ikke trafikksikkerheten ved å bygge ut mer vei. Vi må kutte i privatbiltrafikken, så bussen, nødetatene og de som faktisk er avhengige av bilen kommer raskt fram.

LES OGSÅ: Disse trønderske veiprosjektene kan bli startet i 2021

Det er helt feil at køkaoset på Sluppen kan bli historie. Statens vegvesens egne beregninger viser at det vil bli en økning i trafikken. Forskning fra Transportøkonomisk institutt viser at så lenge man sparer tid på å kjøre bil, øker personbiltrafikken. Å bygge mer vei gir mer kø, som også bussen blir stående i. Det er altså ikke veien som er håpløs, slik Ingrid Skjøtskift fra Høyre påstår - det er biltrafikken. Aps gruppeleder Roar Aas sier at noe må gjøres med situasjonen i Sluppen-området. Men dette «noe» kan ikke være mer asfalt, og dermed også mer støy og luftforurensing. Det er ikke mulig å få til varige løsninger uten å få ned antallet privatbiler.

Statens vegvesen påstår at prosjektet vil være svært samfunnsøkonomisk lønnsomt - men det er bare fordi rampen vil være kapasitetsøkende. I tillegg vil det bli mindre lønnsomt å legge E6 i tunnel om vi bygger ut rampen nå, og vi kan risikere å miste muligheten til å utvikle Sluppen-område til mer enn et veikryss. Det er dessverre bare nok et eksempel på at «lønnsomhet» blir brukt som et slags trumfkort av veiutbyggere og fossilinteresser, på sviktende faktagrunnlag.

LES OGSÅ: E6 på Sluppen kan få fire felt. Nå kommer Vegvesenet med hard kritikk

Hva med klimalønnsomheten av å kutte utslipp? Eller helselønnsomheten av mindre luftforurensing for de som bor ved veien? Den sosiale lønnsomheten av å prioritere bussen framfor bilen? Statens vegvesen sier at en ekstra rampe kun vil være midlertidig - men rampen vil mest sannsynlig være der i 10-15 år, mens vi venter på at veien blir lagt i tunnel. Skjøtskift (H) sier vi ikke kan tenke 20 år fram i tid, men kun på problemene vi har i dag. Det er en ganske slapp tilnærming til politikk. Selvfølgelig kan vi gjøre begge deler - og vi er helt nødt til det om det fortsatt skal være fint å bo i byen og nå klimamålene. Vi må styrke busstilbudet og bygge mer sykkelvei, uten at vi samtidig utvider motorveien.

Elever, studenter og de med lavest inntekt har ikke egen bil. De trenger at vi prioriterer bussen. Hjemmesykepleiere, håndverkere og andre som må bruke bil i arbeidshverdagen trenger at det er færre privatbilister som skaper kø. De som bor utenfor Trondheim bør enkelt kunne komme seg til og fra jobb i byen, uten å måtte gå til innkjøp av bil eller kaste bort verdifull tid i kø. Trondheim har minst kø av alle storbyene i Norge, nettopp fordi vi har satset på gange, sykkel og kollektiv - det er en trend vi bør styrke, ikke motarbeide.

Trondhjemmere flest, og de som bor i randkommunene, er med på klimadugnaden. Over halvparten sier de vil sykle mer, 1 av 3 sier de vil reise mer kollektivt og 1 av 4 sier de vil kjøre mindre bil. Da må politikerne bruke pengene til å gjøre de tingene lettere, heller enn å gjøre det mer attraktivt å kjøre bil. At flertallet av partiene i Trondheim vil bygge mer motorvei, er dessverre nok et bevis på at de har bilen, og ikke menneskene, i fokus for byutviklinga.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!