Pasientaksjon tidligere pasienter av Harald Reppesgaard - Odd-Jarl Gerhardsen og Lisbeth Paasche Melhus  Foto: Kjell A. Olsen

Svarer AUF: Bolig er et hjem, ikke et spekulasjonsobjekt

Under overskriften «Et beist i våre gater» skriver Ivar Østby fra AUF at Trøndelag Arbeiderparti vil lovfeste retten til et hjem. NKP synes det er fint at Aphar satt den totalt mislykkede boligpolitikken på dagsordenen, men jeg kan ikke se at det her er skissert en eneste løsning på på problemet. Hva menes med lovfestet rett til et hjem? Er det slik at det legges opp til at alle kan eie sin egen bolig eller blir det lagt opp til at rettigheten går ut på at man er sikret en leieavtale.

Les også: Ada Arnstad: Meldingene viste meg hvilket tøft år vi snart legger bak oss

NKP tror ikke det er noen god løsning å viderefører at grådige utbyggere får styre boligomsetningen og boligbyggingen. Her må staten på banen med løsninger vi hadde før Willoch raserte boligomsetning i Norge for ca. 40 år siden. At Husbanken og boligbyggelagene får drive med det de var tiltenkt fra begynnelsen av, vil være et viktig verktøy for myndighetene. NKP håper Ap slutter seg til det vi har hevdet i alle år. En bolig er et hjem og ikke et spekulasjonsobjekt.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!