Debattanten svarer på et innlegg han mener er sendt til feil adressat om prestestreiken.  Foto: Privat

Feil adressat for spørsmål om prosters ytringsfrihet

Knut Hermstad stiller to spørsmål om streiken i Den norske kirke til KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattredaksjonen lar ham gjøre det, til tross for gjentatte påpekninger fra meg om at han retter det mest brennbare spørsmålet til feil adressat.

Det første spørsmålet, som med rette går til KA, inneholder også en feil som jeg har påpekt uten at noe er skjedd: «Den 29. desember gikk KA ut i media med et forhandlingstilbud før dette var presentert og drøftet med motparten», skriver Hermstad. Det riktige er at fagforeningene fikk skissen til løsning tilsendt på e-post før den ble omtalt i Vårt Land og på vår nettside.

LES OGSÅ: Kirkestreiken trappes opp like før jul

«Hvilket forhandlingsklima tror KA det blir av slikt?» spør Hermstad. Når verken forhandlinger eller mekling har ført til enighet, er konflikten allerede tilspisset, og begge parter har ansvar for å se etter mulige løsninger. Etter to og en halv uke uten å ha registrert bevegelse fra motparten, anså vi det ut fra en totalvurdering som nødvendig å gå åpent ut med en skisse til løsning, der vi for øvrig imøtekom motparten på deres viktigste krav.

Hermstads andre spørsmål er – når det stilles til KA – grovt insinuerende: «Er det riktig at prostene er pålagt begrensninger i den adgangen alle fagforeningsmedlemmer i Norge har, til fritt å avgi støtteerklæringer og ellers uttale seg om arbeidskonflikter de selv er en del av?»

LES OGSÅ: Støtte til prester og proster i streik

Vi stiller oss helt uforstående til bakgrunnen for dette spørsmålet og registrerer at Hermstad ikke forteller noe om bakgrunnen for den påståtte usikkerheten rundt KAs holdning til prostenes ytringsfrihet. Som Hermstad bør vite og som jeg har forsøkt å forklare Adresseavisens debattredaksjon gjentatte ganger, forholder KA seg til øverste leder i virksomhetene. Vi legger oss ikke opp i hva andre ansatte gjør og sier, særlig ikke i forbindelse med en arbeidskonflikt.

Å antyde at vi som arbeidsgiverorganisasjon forsøker å kneble fagforeningsmedlemmer i forbindelse med streik, er en sterk beskyldning som vi skulle hatt samtidig imøtegåelse på etter Vær varsom-plakatens punkt 4.14 – sett bort fra at antydningen aldri skulle ha vært publisert, fordi hele resonnementet bygger på en feilaktig fremstilling av hvem som har hvilken myndighet i dette systemet.

I stedet for å kontrollere opplysningene i Hermstads innlegg slik Vær varsom-plakaten krever (punkt 3.2), overlater Adresseavisen til den urettmessig angrepne part å sørge for å få fakta på plass. Herved er et forsøk gjort.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!