Innleggsforfatteren spør hvorfor Trondheim kommune mener smitten mellom barn og unge vurderes somn ikke bekymringsfull. Her under et tidligere koronamøte med Morten Wolden, Rita Ottervik, Helge Garåsen og Eli Oline Sagvik.  Foto: Kim Nygaard

Smitte mellom barn og unge vurderes som «ikke bekymringsfullt» av kommunen

Søndag kveld ble det sendt ut en pressemelding fra Trondheim kommune angående nye tiltak knyttet opp mot de nye nasjonale føringene som kom søndag klokken 18.00. I denne pressemeldingen skriver Trondheim kommune: «Det er økende smitte også blant barn og unge i Trondheim kommune, med det anses ikke å være spesielt bekymringsfullt. Det er likevel slik at regjeringen søndag kveld gikk ut med nye anbefalinger og nye påbud og det er behov for Trondheim kommune å presisere følgende»: For deretter å komme med sine føringer som blant annet innebærer at alle barneskolene og barnehager i kommunen fortsetter å være på gult nivå, mens ungdomsskolene skal være på rødt, men at alle skal møte på skolen på tirsdag.

LES OGSÅ: - Jeg er skikkelig bekymret for skolestarten etter nyttår

Det er presisert i meldingen fra regjeringen at kommuner med høyt smittetrykk bør vurdere rødt nivå også på barneskoler og barnehager. Trondheim kommune har hatt utrolig mye smitte, for to dager siden var hver fjerde test positiv, og vi har hatt over 80 tilfeller av koronasmitte på en dag.

Hva er årsaken til kommunens manglende evne til å ta inn over seg at vi står midt i en pandemi, og at dette betyr at de utsetter oss som jobber i barnehager og på skoler for stor smittefare?

Hva begrunner de uttalelsen om «at smitte mellom barn og unge ikke er bekymringsfullt med»? Barn og unge har også familier som kan bli smittet (i en ganske lang periode er barn den aldersgruppa med flest smittede, også barn i barneskolealder), og om smitten sprer seg på skolen tar de den med seg hjem og smitter de som er der. Det gjør de andre tiltakene mindre effektive. Da gult nivå i Trondheim, med de ressursene vi har, innebærer få restriksjoner og bortimot fri flyt mellom barna både i buss til og fra skolen, på skoleveien, fra lærere som har inspeksjon og går imellom trinn.

LES MER: - Hvis smittenivået står seg, må vi vurdere helt nye tiltak

Gult nivå har en rekke vage føringer som gir stort rom for tolkning. Det gjør at smittevernet er svært varierende rundt omkring på skolene. Når man bare skal «tilstrebe» å gjennomføre et tiltak, går økonomien gjerne foran. I tillegg er det også blant lærere varierende holdninger og grad av oppslutning til de generelle tiltakene i samfunnet. Med rødt nivå ville vi fått tydelige føringer som ikke gir like stort rom for diskusjon.

I min familie er vi tre personer som tilhører hver vår skole, noe som gir flere hundre nærkontakter ukentlig. Det betyr at barna deres, via oss, også potensielt utsettes for smitte fra veldig mange. Smitten spres også innad på skoler og i barnehager, noe vi har sett flere tilfeller av den siste tiden, også her i Trøndelag. Dette understrekes også av forskning fra flere steder i verden.

LES MER: Smitteutbrudd på skole i Levanger

Vi her hjemme, som jobber i skole og SFO, regner med at dette gjelder flere ansatte både i skolen og i barnehagen. Vi vil gjerne ha en begrunnelse fra kommunen på hvorfor de ikke anser smitten som drives frem av barn som like bekymringsfull som den som drives frem av voksne.

Følg: Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!