Oslo 20201212. Jorund Andersen, sokneprest i Ullern menighet, og Kjerstin Jensen, Hauketo-Prinsdal menighet, under en markering for streikende prester utenfor Oslo domkirke. 21 kirkeansatte gikk ut i streik lørdag, og flere følger etter neste uke. Julegudstjenester i bispedømmene Oslo og Borg kan rammes. Foto: Terje Bendiksby / NTB  Foto: Terje Bendiksby

Streik i kirken – to åpne spørsmål til KA

Innlegget er endret 4. januar: Setningen der det henvises til en veiledere fra arbeidsgiveren om hvordan streiken skulle håndteres, er fjernet. Det var her henvist til feil veileder.

Tillegg lagt inn 6. januar: Det er lenket opp til svaret fra KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Som tidligere sykehusprest har jeg vært tillitsvalgt og forhandlingsleder for Presteforeningen (PF) og flere andre organisasjoner i Helse Midt-Norge i omtrent 25 år. På denne bakgrunn følger jeg mediedekningen om de pågående forhandlingene mellom PF og den kirkelige arbeidsgiverorganisasjonen KA med stigende undring. Jeg vil derfor stille KA to åpne spørsmål til det som nå skjer.

LES SVARET FRA KA HER: Feil adressat for spørsmål om prosters ytringsfrihet

Den 29. desember gikk KA ut i media med et forhandlingstilbud før dette var presentert og drøftet med motparten. Første bud i alle lønnsforhandlinger er at forhandlingene skjer mellom partene direkte, ikke gjennom media. Mitt første spørsmål er: Hvilket forhandlingsklima tror KA det blir av slikt?

LES OGSÅ: Støtte til prester og proster i streik

Mitt andre spørsmål handler om de ansattes rett til å uttale seg om streiken. I den pågående konflikten er det én arbeidstakergruppe som kanskje har større troverdighet enn de fleste andre, det er prostene. Som mellomledere jobber de daglig med rekruttering og kjenner grunnplanet i kirken godt. Nå deltar de i streiken på linje med andre prester. Det har oppstått usikkerhet i hvilken grad prostene har rett til å uttale seg om streiken. Så langt jeg har registrert, er det bare styret for prostenes faglag i Nidaros Bispedømme som har gitt offentlig støtte til streiken. Mitt andre spørsmål er derfor:

LES OGSÅ: Kirkestreiken trappes opp like før jul

Er det riktig at prostene er pålagt begrensninger i den adgangen alle fagforeningsmedlemmer i Norge har, til fritt å avgi støtteerklæringer og ellers uttale seg om arbeidskonflikter de selv er en del av?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter