Skummelt svak fylkeskommunal pandemiledelse

Undertegnende underviser ved Thora Storm videregående skole og i ledelsesfag ved BI Trondheim. Det er skremmende å oppleve hvor svakt lederskap Trøndelag fylkeskommune har vist for de videregående skolene i koronaperioden.

LES OGSÅ: Slik blir tiltakene på videregående skoler i Trondheim

Da det var tydelig at pandemien var på vei i februar/mars, ble ikke et eneste tiltak iverksatt i de videregående skolene før regjeringen stengte hele landet 12. mars. Undertegnende tok kontakt med kommuneoverlegen i april. Der kunne de fortelle at de ikke visste hvorvidt de hadde ansvaret for videregående, og at ingen i fylkeskommunen hadde tatt kontakt med kommunen om mulige tiltak.

Smittevern ble via svært vage retningslinjer overlatt til ledelsen ved hver videregående skole. Vi har flinke folk på Thora Storm, men det er begrenset hva økonomer, realister og norskdidaktikere kan om beredskap og smittevern. Etter hvert fikk vi på plass håndsprit rundt på skolen, ekstra renhold av flater og en forsiktig oppfordring om å holde avstand. Dette har liten effekt på et bygg med 1000 mennesker på en svært liten flate. Ifølge FHI er avstand er den viktigste faktoren for å begrense smitte. Da må det innføres tiltak som faktisk sikrer at avstand holdes.

Elever på Thora Storm og Trondheim Katedralskole tar fag på tvers av skolene som en del av midtbysamarbeidet. Dette betyr at et smitteutbrudd på en av skolene raskt kan spre seg til 2000 individer som er bosatt over hele byen, og også på Fosen, i Selbu, i Orkdal og i Malvik.

Vi har (verken i mars eller i desember) ingen kohorter, ingen tydelig oppfølging av bruk av hjemmekontor, få begrensninger på besøk utenfor skolen eller besøk fra eksterne til skolen, ingen begrensning på blanding av elevgrupper mellom klasser eller skoler, og ingen begrensning på kontakt mellom folk i personalet.

LES OGSÅ: Advarer om milde koronasymptomer: – Hvem som helst kan være smittet nå

I august forsto jeg at det var gjort svært lite for å sikre smittevernet, og jeg tok kontakt med smittevernoverlegen mandag 10. august. Der kunne de fortelle at det ikke hadde vært noen kontakt med fylkeskommunen siden før sommeren. Igjen var det overlatt til ledere uten smittevernkompetanse, på hver enkelt skole, å finne på tiltak bare noen dager før elever og ansatte igjen skulle tilbake på skole og jobb. Her burde en krystallklar smittevernplan for 16 500 elever og tusenvis av ansatte være på plass før man valgte å fylle paraplydrinken og legge seg i solstolen.

Innspillet som kom fra skolemyndigheter var at det muligens ikke var nødvendig å holde en meters avstand. Dette var den allmenne oppfatning, selv om utdanningsministeren uttalte i et debattinnlegg i Aftenposten 18. august og på nasjonal pressekonferanse, at de største barna skal holde avstand. Det som meg er bekjent, er det ikke kommet ei eneste krone til skolene for å sikre elevers og ansattes helse.

Dette er naturligvis kritikk til utdanningsministeren. Det er likevel kapteinen, i dette tilfellet direktør for utdanning/rektormøtet, sin jobb å sette ned farten når han ser isfjellene komme, uavhengig av hvor fort rederiet vil at skipet skal kjøre.

Jeg underviser også på BI Trondheim. Det er fascinerende å se hva ulik innstilling og ulike holdninger gjør med tilnærmingen til en slik situasjon. BI utviklet sentrale, veldig tydelige prosedyrer som må følges av alle BI sine avdelinger. Dette skaper trygghet og oversikt, både for studenter og ansatte.

LES OGSÅ: Fylkesmannen kaller inn til ekstraordinært møte om korona: – En alvorlig utvikling

Etter høstferien (12. oktober) ble en del tiltak innført på Thora Storm på initiativ fra skolens ledelse. Tiltak som enveiskjøring i trapper, alternative pauserom, fjerning av møbler i fellesareal, fastmonterte bord i kantina, stengte elevskap og inspeksjoner i friminutt har bedret situasjonen noe. Imidlertid skulle tiltakene vært mye klarere, kommet mange måneder tidligere og på initiativ fra skoleeier.

Flere av tiltakene som ble iverksatt ved Thora Storm 12. oktober ble i stor grad skapt av 30 elever i løpet av en halvtimes kreativitetsøvelse. Dette viser hvor lett det er å komme opp med tiltak dersom man har frihet og handlingskraft. Skoleledere er imidlertid dyktige pedagogiske ledere, ikke kriseledere. De er ofte svært lojale og gjør det de får beskjed om av skoleeier. Noe annet vil jo bety at de ikke gjør jobben sin. Når skoleeier ikke tar ansvar og viser vei, blir hele nettverket av videregående skoler handlingslammet.

Etter et langt og krevende år så mange frem til julefeiring med nære og kjære. Da smitten i Trondheim var tydelig økende fra uke 50, og flere skoler hadde hatt flere smittetilfeller, oppfordret mange elever og ansatte skolen til digital undervisning fra 14. desember. Det var altså snakk om sju skoledager hjemmeundervisning rett før jul. På denne måten kunne vi sikre at elever og ansatte slapp å havne i karantene på julaften. Argumentet mot dette var at det er viktig å ta vare på de sårbare elevene. Viktigheten av å ta vare på disse er jeg enig i.

Imidlertid er det definitivt ikke bedre for ungdommer i utsatte familier å bli satt i karantene og dermed ikke kunne feire jul med onkler, tanter, besteforeldre eller andre som sørger for trygghet i nettopp deres familie. Det er også svært lite motiverende for ansatte å måtte risikere egen families julefeiring fordi fylkeskommunen kal ri en pedagogisk unødvendig kjepphest. Bare ved Charlottenlund vgs. og Thora Storm satt rundt 120 elever og rundt 30 ansatte i karantene på julaften.

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag her

Det er skremmende å ha vært vitne til hvor svak pandemihåndteringen har vært i Trøndelag fylkeskommune. I tiden framover må skoleeier i mye større grad være sitt ansvar bevisst. Dette ansvaret tas ved å utvise reell handlekraft på vegne av elevene, ansatte og samfunnet ellers. Dette er ikke en byråkratisk lek. Dette handler om folks liv.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter