Posten Kunstmuseum og Nye Hjorten Teater utgjor byens nye kulturkvartal som skal stå ferdig i 2023.  Foto: Posten Kunstmuseum

«Nye Hjorten» - eller «Posten»?

Ole Robert Reitan gikk nylig ut med en plan for revitalisering av det gamle posthuset samt et tilbygg med teaterscene. Ideen har høstet positiv respons, og jeg istemmer av full hals. Navnet skal visst være «Nye Hjorten Teater», men dette navnet er det litt delte meninger om.

Les også: Marianne Meløy: - Overkjørt av et pengesterkt cruiseskip

Det er ikke lett å sette navn på nye hus, eller på gamle hus med nytt innhold. Ett alternativ er at navnet gjenspeiler aktiviteten i huset, et annet at navnet er knyttet til stedets funksjon og historie. Det siste er kanskje et bedre enn det første fordi aktiviteten i et hus kan skifte karakter fortere enn man tror, mens den historiske og geografiske konteksten ligger fast. Navnet «Trondheim Spektrum» for eksempel, er et nytt navn på det som før het «Nidarøhallen». Jeg synes best om det gamle navnet, det er jo en hall som ligger på Nidarø.

Da kafeen på toppen av Nordre gate ble åpnet fikk den navnet «Børsen», et flott navn som gjenspeilte tidligere bruk av huset. Men nye drivere valgte «Tulla Fisher», som jeg synes er et malplassert navn. Tulla Fischer var kona til domkirkearkitekt Gerhard Fisher, og navnet har naturlig tilknytning til Nidarosdomen, ikke til Nordre gate eller Vår Frue kirke for den del. (Kafeen kunne også hatt navnet «Telegrafen»?)

Leder: Det nye kulturkvartalet er en god nyhet for hele regionen

Den gamle restauranten og teater/revyscenen «Hjorten» lå vest for Ilaparken, og sykehjemmet på samme tomt har overtatt navnet «Hjorten», selv om innholdet i bygget er helt annerledes. Det synes jeg var et godt valg.

Det nye teateret fremmet av Ole Robert Reitan har samme innhold som gamle «Hjorten», men navnet bør bli igjen i Ila. Hvorfor ikke kalle det det nye huset «Posten Teater»?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter