Det tar tid å utvikle et nytt helsetilbud, skriver Betty Pettersen.  Foto: Ole Martin Wold

15. januar åpner senteret. Vi gleder oss til å møte de som ønsker hjelp

Takk til FRI som etterspør informasjon om Kompetansesenteret for kjønn og seksualitet, som vi nå etablerer i Trondheim. Dette er en kommunal tjeneste som skal være både et individuelt, klinisk tilbud men skal også bidra til at kompetanse på LHBTIQ blir bedre i skoler, barnehager, og barne- og familietjenesten. Fordi det er manglende kunnskap på feltet håper vi at senteret også skal bidra til forskning på feltet. Vi har gode medspillere for alle våre målsettinger.

LES OGSÅ: Hva skjer med tilbudet?

Gjennom forarbeidet til den politiske saken var FRI (ved Kristin Kulseth, senere også Luca D. Espseth), andre interesseorganisasjoner og aktører i spesialisthelsetjenesten, fylkeskommunen og NTNU med i flere arbeidsprosesser. Alle disse leverte viktige innspill til både målsettinger, organisering og innhold og er et viktig nettverk når vi nå er kommet i gang. Vi vet at for å lykkes med å skape senteret vil alle disse være nødvendige medspillere. Vi ser frem til videre kontakt med dere gjennom blant annet ekspertutvalget, som vil være med å forme tjenestene våre videre.

Det tar tid å utvikle et nytt helsetilbud. Vi har nå fått ansatt 1,4 årsverk, og håper på rask økning av dette. De to personene arbeider nå med å innrette senteret slik intensjonene var. Det tar tid å bli kjent med en stor kommune, mange samarbeidspartnere og store oppgaver, som ingen har ivaretatt her i Trondheim før. 15. januar åpner senteret, og vi gleder oss til å møte de som ønsker hjelp, støtte og samarbeid med oss.

LES OGSÅ Kommunen er i ferd med å rasere et fungerende hjelpetiltak

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter