Fagansvarlig for spillerutvikling i Norges Håndballforbund region nord, Geir Nicolaysen er for filming av håndball. Men nylig gikk han ut og understreket viktigheten av å innhente samtykkeskjemaer. Nå følger en strømmetjeneste opp utspillet  Foto: PRIVAT

Personvern eller penger. Må idretten velge?

I Adressa den 16. desember uttaler Geir Nicolaysen fra Norges Håndballforbund region Nord seg om personvern (GDPR) i barne- og ungdomsidretten. Jeg ønsker å berømme ham for å ha fokus på barn og unges personvern, og det å ha mulighet for utøverne til å utøve sin idrett på sine egne premisser. Personvern er ikke en problemstilling som er «på siden» i barn og unges liv, men midt i, og den blir stadig utfordret. Idretten gjør det derimot vanskelig for seg selv hvis man behandler personvern, utvikling og kommersielle muligheter som separate temaer.

Personvernet blir spesielt utfordret av kommersielle krefter som tilbyr forretningsmodeller som ved første øyekast ser attraktive ut, men når man titter nærmere på dem ser man at de ikke spiller på lag med idretten og det idretten står for. Fair play, frivillighet og demokrati.

LES OGSÅ: Ber foreldre diskutere filming i håndballhallen: Dette er reglene du må kunne

Marius Larsen representerer strømmetjenesten joymo.tv.  

Joymo er en strømme-plattform som gir idretten mulighet til å filme, oppbevare og dele innholdet med dem de ønsker, på en trygg og sikker måte. Det unike i Joymo sitt verdiforslag er at Idretten beholder eierskap, rettigheter og kontroll på alt innholdet de skaper, og idretten bestemmer selv hva innholdet skal brukes til, eller om det skal slettes. Helt ned på individnivå. Dette er en av årsakene til at Norges Idrettsforbund inngikk en avtale med Joymo i november 2019.

Hva skjer hvis man streamer kampen eller treningen på for eksempel Facebook? Facebook eier den. Facebook selger reklame, og ingen inntekter tilfaller idretten. Hvordan kan klubben drive spillerutvikling på innholdet som ligger på Facebook? Hvem hjelper Pia (12) hvis hun ønsker en video av kampen fjernet?

Hva skjer når idretten selger visningsrettigheter på breddeidrett til et medieselskap, «TV1»? Forbundet får (for lite) betalt for dette. Klubben får mest sannsynlig ingenting. TV1 eier kampen. TV1 selger reklame (og kanskje billetter). Hvordan kan klubben drive spillerutvikling på innholdet som ligger på TV1? Hvem hjelper Pia (12) hvis hun ønsker kampen fjernet?

At det finnes et marked for å se bredde, inkludert barne- og ungdomsidrett er helt udiskutabelt. Det finnes allerede, men det er først nå at teknologien virkelig gjør det mulig og effektivt filme og distribuere. Spørsmålet er hva slags løsning kommer idretten til å velge? Å gi bort innholdet gratis for enkel distribusjon? Å selge innholdet for raske penger fra aktører ikledd keiserens nye klær? Eller vil idretten tenke langsiktig; Eie sitt eget innhold, og skape verdier til det beste for egen idrett. Og for Pia (12).

Send oss ditt innlegg! Hvordan påvirker koronapandemien din jul?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter