Fortettes det mer, vil skadene denne gangen være uopprettelige, skriver innleggsforfatteren.  Foto: PRIVAT

Fortetting på Charlottenlund - en HMS-trussel 

Fortettingsdebatten som har pågått i det siste, har dreid seg om brunbeisede funkisbygg som bryter med boligstrøkskarakter, verditap og sjenanse for naboer som mister både utsikt og sollys. For alle som bor og ferdes i Jakobsliveien – fra Skovgård i nord til Jonsvannsveien i sør – utgjør derimot fortetting en direkte HMS-trussel, og derfor må det kategorisk sies NEI til flere boliger på Charlottenlund.

Det er egentlig helt ufattelig at det i det hele tatt har vært bygd nye boliger her de siste 20-30-åra. Alle har nemlig visst at kapasiteten i Jakobsliveien, som er eneste vei inn og ut av bydelen, har vært sprengt. Likevel har både kommuneadministrasjonen og politikere vært ivrige håndlangere for utbyggere, stikk i strid med kommunens egen byvekst-strategi om å unngå fortetting i områder som mangler bydelssentrum og gode alternativer til personbilen.

LES OGSÅ: Bygg en komplett Brundalsforbindelse for hele Østbyen!

Til tross for sprengt veikapasitet har altså eplehageprosjektene fått grønt lys, mens beboerne i Jakobsliveien og skolebarna har stått rettsløse i veikanten og sett på at trafikkmengden har økt og økt og økt.

Nå er det på hverdager ikke uvanlig med mer enn 10 000 kjøreturer nederst i Jakobsliveien, midt i et boligfelt, og i 2019 hadde samme sted 9200 ÅDT (ref. Statens vegvesen trafikkdataportal) Det er nesten ikke til å tro! (Red anm: Årsdøgntrafikk (ÅDT) er den totale trafikken i et snitt eller på en trafikklenke i løpet av et kalenderår dividert med antall dager i året).

Når vi ser at kommunen bagatelliserer trafikksituasjonen for å unndra seg ansvar, blir det enda mer tydelig hvorfor det er nødvendig å si nei til mer fortetting. I sin kommunikasjon utad blir nemlig trafikkaoset på Charlottenlund ofte omtalt som «utfordringer nede ved Skovgård». Men Skovgårdkrysset er bare ett av veldig mange problem, hvorav det største er prioriteringen av utbyggerinteresser på bekostning av innbyggernes helse, miljø og sikkerhet.

LES SAKEN: Det har vært planer for ny vei over dette jordet i 50 år. Nå kan det bli nye utredninger

Vi som bor her har over årenes løp blitt sviktet igjen og igjen, og dessverre ser det ut som om historien er i ferd med å gjenta seg. Våre folkevalgte har nemlig stilt seg positive til å rive to hus til fordel for et leilighetskompleks med 25-30 boliger i Jakobsliveien 7/Tunveien 5, med påfølgende trafikkvekst i som resultat.

Riktignok er Brundalsforbindelsen et rekkefølgekrav, men ingen vet egentlig den fulle effekten av denne avlastningsveien. Reduseres trafikken med 30 prosent får vi 7000 kjøreturer i boligfeltet, noe som også er for mye, og derfor må det sies NEI til dette og alle andre fortettingsprosjekt på Charlottenlund.

Vi som bor her kan med andre ord ikke akseptere at forsøket på å reparere bydelen – gjennom etableringen av Brundalsforbindelsen – blir ødelagt av mer fortetting og mer trafikk. Det må finnes en grense for hvor mye trafikk som skal gå i et boligfelt, og fortettes det mer, vil skadene denne gangen være uopprettelige.

Innbyggernes helse, miljø og sikkerhet må settes først!

DEBATT: Hvordan påvirker koronapandemien din jul? Send oss ditt innlegg her.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter