Helsesykepleierne ivaretar nybakte foreldre i foreldrerollen. I en studentby som Trondheim kan det være utfordrende for mange med lite familienettverk rundt seg, skriver debattanten.  Foto: Frank May

Om forslaget til avvikling av familietiltak som avdeling i Barne- og familietjenesten Midtbyen

Forskning viser at helsefremmende arbeid og forebyggende arbeid i graviditet, spe- og småbarnstid er verdifullt. Det er her grunnlaget for et godt liv legges.

God psykisk og fysisk helse må fostres aktivt, utvikles et sted, og opprettholdes. Dette starter i svangerskapet og spesielt de to første årene av et barns liv, er særdeles pregende for veien videre i livet. Hjemmet og barnehagen er den viktigste arenaen for spe- og småbarn. Foreldre er de viktigste personene i et barns liv.

Norges viktigste ressurs er verken olje, fisk eller elektrisk kraft. Det er menneskene som bor her, med vår samlende evne til å tenke smart, regulere følelser, koordinere adferd og møte sosiale utfordringer. (Refr. Arne Holte, professor i psykologi).

LES LEDEREN: Viktig å skjerme unge og eldre i budsjettet

Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune driver helsefremmende arbeid i gravides, spe- og småbarnsforeldres sine liv. Det er 100 prosent oppmøte av foreldre med barn på helsestasjonen.

Jordmødre, leger, helsesykepleiere- og sekretærer som jobber i primærhelsetjenesten er særs tilgjengelig i denne tidlige fasen av familiedannelsen.

Helsesykepleierne ivaretar nybakte foreldre i foreldrerollen. I en studentby som Trondheim kan det være utfordrende for mange med lite familienettverk rundt seg.

Noen behøver litt ekstra oppfølging for å komme i gode spor i denne overgangsfasen og videre i oppveksten.

LES OGSÅ: Offentlig pengemangel

De som av ulike grunner skulle ha behov for en forsterket oppfølging, vil fortsatt kunne ivaretas i tjenesten, gjennom drøfting av situasjonen i Familietiltak. Her finnes det god kompetanse på mer komplekse utfordringer som kan oppstå i livet. Psykologer og familieterapeuter kan, ennå på et lavterskelnivå, bidra til veiledning gjennom ulike tjenestetilbud.

Hva vet vi er viktig for å legge et godt grunnlag for barnet?

  1. En god svangerskaps- og barselomsorg.
  2. Tiltak som passer barnet/familien på lavest mulig nivå/ foreldreveiledning.
  3. Stabilitet blant fagfolk som bidrar til en relasjonell kontinuitet.
  4. Gruppetilbud/ kurstilbud av ulik art, ikke bare arbeid på individnivå.
  5. Hjemmebesøk.

Dette kan Barne- og familietjenesten i Midtbyen i stor grad tilby. Det er et sterkt ønske innad i tjenestene om å styrke og videreutvikle flere av tiltaksvifta som er iverksatt av f. eks. Familietiltak.

LES MER: - Trondheim klarer ikke drive skole på lovlig vis

Vi stiller et stort spørsmål til kommunedirektørens forslag om å avvikle familietiltak som avdeling ved Barne- og familietjenesten på bydel.

Med forespeilede strukturelle endringer kan det igjen gå ut over samarbeidet og stabiliteten i arbeidet rundt barn og familier som trenger noe ekstra.

I stedet for å omstrukturere, hvorfor ikke heller styrke det bestående , og bevare erfarne fagfolk som bla. psykologer og familieterapeuter? Det er på forebyggingsstadiet det er langsiktig innsparing på det store budsjettet.

Velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen sier i Adressa fra 16. november - «Ikke glem hjemmet! Det er veldig mange som danner laget rundt barna».

Vi støtter fullt opp om det! Foreldrene er de viktigste for barna, og vi skal bidra til at de styrkes i den rollen de skal fylle.

LES SAKEN: Fylkesmannen i Trøndelag: - Trondheim kommune kan ikke velge hvilke lover de følger