Bemanningen i barnehagene er i perioder uforsvarlig, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Gorm Kallestad/NTB (ILLUSTRASJON)

Ressurser til barnehage = tidlig innsats

Kommuneøkonomi og budsjett har vært mye omtalt i media siden kommunedirektøren la fram sitt budsjettforslag den 7. oktober.

«Hva med barnehagen?» skrev styrer Anita Åsvang i Adresseavisen den 12. november. Hun pekte på barnehagen som en viktig grunnmur i barnas utdanningsløp og at det må satses på barnehage og tilføres nødvendige ressurser. I tillegg hadde arbeidsmiljøgruppa ved Byneset barnehager et debattinnlegg i Adressa den 21. november om konsekvensene av for lite penger til barnehage, og at det vil kunne føre til lovbrudd. Utdanningsforbundet Trondheim stiller seg bak begge innleggene og vil utfylle ytterligere om situasjonen for kommunale barnehager i byen vår.

Barnehagelærere melder om krevende arbeidsdager med høye krav og forventninger, lav bemanning, høyt sykefravær over år, flere barn som skal ha hjelp innenfor det ordinære, tid som ikke strekker til og emosjonelle belastninger. I sum fører dette til en svært utfordrende arbeidshverdag. I løpet av korona-perioden har enkelte enheter hatt et sykefravær opp mot 30 prosent. Med et vikarbudsjett som er skrapet inn til beinet, og uvisse lovnader om kompensasjon fra kunnskapsminister Guri Melby, går ikke regnskapet opp - verken når det gjelder tall eller bemanning. Stadige kutt i midler til spesialpedagogisk hjelp gjør at barna ikke får den hjelpen de trenger. Tidlig innsats blir kun fine ord på papiret.

LES OGSÅ: – Det er opplagt at det drives rovdrift på skoleansatte nå

Midler til språkarbeid for minoritetsspråklige forsvinner fra 2021. Hvordan skal barnehagelærere og andre ansatte klare å ivareta alle barn når rammene er for trange? Kutt og innsparinger vil kunne medføre store konsekvenser for barna senere i utdanningsløpet.

Én ansatt kan være alene med 10-20 barn i perioder, både ute og inne. På begynnelsen og slutten av dagen er det kun én ansatt på avdelingen. To ansatte kan være alene med ti ett-åringer etter at tidligvakt har gått hjem. De kan kommentere «ja, men det var bare for et kvarter», samtidig som de er bekymret for at det skal skje uheldige hendelser.

LES OGSÅ: Nå må barn, unge og lærere prioriteres

Bemanningen i barnehagene er i perioder uforsvarlig. Barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen er fleksible og tilpasningsdyktige og gjør så godt de kan, men ressursene fører til at de stadig kommer i situasjoner der grensene for hva som er sikkerhetsmessig og pedagogisk forsvarlig overskrides.

De rødgrønne partiene kom med sitt budsjettforslag i forrige uke, og de har satt av henholdsvis 4, 8 og 14 millioner til grunnbemanning i barnehagen i årene 2021, 2022 og 2023. Vi setter pris på at det bevilges mer penger, men dette er ikke nok.

Politikerne må satse på barnehage slik at lovpålagte oppgaver blir ivaretatt. Dette krever langt mer i friske midler enn det som så langt er foreslått. En økt satsing vil være tidlig innsats i praksis. Det er dette som trengs for at Trondheim kommune skal kunne gi et forsvarlig og godt pedagogisk tilbud til byens yngste borgere.

LES OGSÅ: Leder av foreldreopprøret svarer Morten Wolden: Nå roper vi høyt om hjelp!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter