Regionbussene til AtB har turer som varer i mange timer, og det vil være helt uholdbart at passasjerene ikke får mulighet til å gå på toalettet i løpet av reisen, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Morten Antonsen (Arkiv)

AtB dere må snu!

Etter debattinnlegget til Stein Kåre Holden i Adresseavisen ble vi gjort oppmerksomme på at mobilitetsselskapet AtB, som administrerer kollektivtrafikken i Trøndelag, foreslår å fjerne toalettene på sine regionbusser. Vi kan nesten ikke tro at dette skjer i 2020 i et land som Norge.

I Norge bor det rundt 40 000 mennesker som har de inflammatoriske tarmsykdommene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom, noe som gjør Norge til et av de landene i verden med høyest utbredelse per innbygger.

Man anslår også at så mange som 10–15 prosent av befolkningen har irritabel tarm (IBS), og i tillegg finnes det en rekke andre fordøyelsessykdommer som refluks, eosinofile gastrointestinale sykdommer, gastroparese, mikroskopisk kolitt med mer. De som har fordøyelsessykdommer kan ofte ha magesmerter, luftplager, sure oppstøt, hyppig og umiddelbar diare, blodig avføring, forstoppelse eller stomi som må skiftes. Dette stiller krav til god tilgang til toaletter i samfunnet.

Manglende toaletter fører til at mange fordøyelsessyke holder seg hjemme i stedet for å delta, og sosial isolasjon er et utbredt problem blant målgruppen vi representerer. Blant annet viser vår egen undersøkelse fra 2013 at seks av ti isolerer seg mer fra omverden enn det de gjorde før de fikk diagnosen.

Det er stor grunn til å anta at tilgang til toaletter på bussruter vil gjøre at denne gruppen kan delta i større grad. Regionbussene til AtB har turer som varer i mange timer, og det vil være helt uholdbart at passasjerene ikke får mulighet til å gå på toalettet i løpet av reisen. Dette vil ikke bare gjelde for fordøyelsessyke spesielt, men også friske mennesker kan måtte trenge å gå på toalettet i løpet av en mangetimers busstur.

LES OGSÅ: Så dårlige toalettforhold at kvinnelige sjåfører nekter å kjøre ruten

Vi mener forslaget til AtB er diskriminerende. I henhold til likestillings- og diskrimineringsloven innebærer diskriminering at det skjer en direkte eller indirekte forskjellsbehandling. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre, på grunn av forhold som blant annet funksjonsnedsettelse. AtBs forslag om å fjerne toalettene på sine regionbusser mener vi er et klart eksempel på indirekte forskjellsbehandling, og dermed diskriminering av gruppen vi representerer og andre som har behov for hyppig tilgang til et toalett.

Forslaget er også i sterk kontrast til regjeringens gjeldende handlingsplan for universell utforming hvor det fremkommer at «Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. (...) Det er et mål at samfunnet skal ha plass til alle uavhengig av funksjonsnedsettelse». Å fjerne toalettene på AtBs regionbusser vil være et steg i helt feil retning med tanke på universell utforming.

LES OGSÅ: Endrer holdeplassene for regionbussene i Trondheim

Vi forstår AtBs ønske om å øke sikkerheten for passasjerer, men å fjerne toalettene er ikke riktig virkemiddel. Det må være mulig å forbedre sikkerheten om bord på bussene uten at toalettene fjernes. Forslaget virker forhastet og lite gjennomtenkt.

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer ber AtB om å snu i denne saken. Dersom ikke AtB selv tar til fornuft oppfordrer vi fylkestinget i Trøndelag på det sterkeste om å gripe inn, og sørge for at toalettene på regionbussene forblir og at personer med fordøyelsessykdommer ikke diskrimineres.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter