En kommende NTNU-studie på effekten av Ligtning Process mot ME skaper engasjement, fra støttespillere og mostandere.  Foto: Gorm Kallestad/NTB

Bred enighet om at ME er en alvorlig fysisk sykdom

Vogt med flere støtter NTNU-prosjektet som skal undersøke effekten av Lightning Process (LP) på myalgisk encefalopati (ME) eller kronisk utmattelsessyndrom). De prøver å skape forvirring ved å fremstille det som det er to nærmest likeverdige syn på ME; en biomedisinsk og en som forklarer ME ved opphengte stressresponser og gale tankemønstre.

Det er faktisk bred enighet internasjonalt at ME er en alvorlig fysisk sykdom. Det er også bred enighet internasjonalt at det er biomedisinsk forskning som må til for å øke forståelsen av ME og etter hvert utvikle en effektiv behandling. De store forskningsinstitusjonene i USA som NIH og CDC, og nå også Storbritanias NICE, anerkjenner dette og tar avstand fra Vogts og andres grunnløse påstander om at LP eller andre tankekontroll-systemer kan helbrede ME.

Vogt hevder i fullt alvor at vitenskapelige studier viser effekt ved ME. De henviser til en liten kasuistikkstudie på 8-9 personer og den større SMILE-studien. Ingen av disse rekrutterte pasienter som oppfylte internasjonale kriterier for ME. Dermed bidrar Vogt og hans tilhengere til en fortsatt forvirring og tilsløring.

LES INNLEGGET: Sterkt kritisk til ME-forskning: Kynisk, uetisk og uforsvarlig

LES OGSÅ: Forsk på metoder som gjør frisk!

Det er for øvrig grepet ut av luften av vi ikke skulle anerkjenne at psykiske og psykologiske faktorer kan påvirke ME pasienter. Som ved andre alvorlige kroppslige sykdommer kan psykiske og miljømessige forhold påvirke et sykdomsforløp og mange kan i en slik situasjon ha hjelp av mestringsteknikker. Slikt sett har vi ikke noe prinsipielt imot forskning på slike teknikker. Men da må man følge en forskningsprotokoll som stiller de riktige spørsmålene, forskningsledelsen må være uhildet og ubunden av økonomiske og andre interesser. Og man må være rimelig trygg på at metoden ikke er skadelig.

Vår innvending mot NTNUs LP-studium er at disse forholdene ikke oppfylles. Det er grunn til å tro at man med denne designen vil få enda en slett utført studie med formål å bevise at LP har effekt. Det er galt å bruke verdifulle forskningsmidler på et slikt prosjekt som i tillegg kan bidra til at forsøkspersoner blir sykere.

Forskning på kognitiv atferdsterapi og lignende teknikker på ME har til nå ikke ført til noe som helst annet enn å stigmatisere pasientene, skape forvirring og ikke minst blokkere for forskning som kan føre ny forståelse av hva ME er. Etter at også Storbritannia nå synes å snu i synet på ME, står Vogt og hans fløy ribbet igjen uten noen støttespillere.

Vogts tidligere forsøk på å blokkere seriøs biomedisinsk ME forskning har ikke lykkes. Men fortsatt prøver de å skape forvirring ved å henvise til forskningsprosjekter som stort sett alle har fått strykkarakter og som i liten grad omhandler ME. Det er på tide å slutte med dette nå.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter