AtB mener et stopp vil skape irritasjon blant andre passasjerer, men irritasjonen er langt større over at bussen ikke har toalett om bord, skriver innleggsforfatteren.   Foto: Richard Sagen (Arkiv)

AtB sier NEI til toalett i regionbusser

Som tillitsvalgt for sjåfører stasjonert på Røros, må jeg få kommentere AtBs forslag om å kutte ut toaletter på regionbussene. Dette vil ramme våre avganger mellom Røros og Trondheim hardt. En tur mellom Røros og Trondheim tar cirka tre timer.

Helt siden midten av 1970-tallet har rutebussene fra Røros hatt toalett om bord og har i løpet av over 40 år ikke hatt noen form for uhell. Disse bussene har også vært mye brukt til turkjøring og millioner av kilometer er tilbakelagt i alle disse årene og det er som sagt ikke rapportert noen uhell eller skader i forbindelse med toalettbesøk.

LES OGSÅ: Mange vil tape dersom nytt busstilbud vedtas

Jeg har full forståelse for at AtB setter fokus på faren for uhell i forbindelse med bruk av toalett mens bussen er i bevegelse, men det er fullt mulig å redusere faren for uhell ved enkle tiltak.

Når passasjerer trykker på serviceknappen over setet, så kan vi foreta en stans på nærmeste holdeplass. AtB mener dette vil skape irritasjon blant andre passasjerer, men irritasjonen er langt større over at bussen ikke har toalett om bord. Heller ikke AtBs forslag om å forlenge rutetiden ved at bussen skal ha et lengre stopp ved en bensinstasjon eller et annet offentlig toalett er særlig gjennomtenkt. Hvis seks-syv personer skal på toalettet samtidig, vil dette medføre 12-15 minutters pause. Reisetiden på ruta vil da bli unødig lang. Det er heller ikke særlig bra at vi skal belaste andre bedrifter med å holde toalett for busspassasjerene.

Etter at Helsebussen ble nedlagt for noen år siden, har vi fått menge passasjerer på våre avganger til Trondheim. Det er ikke uvanlig med 10-15 passasjerer på våre avganger inn til St. Olavs. Detter er passasjerer som av forskjellige årsaker må bruke toalettet hyppig. Leger som sender pasienter til sykehuset oppfordrer pasientene til å bruke bussene fordi vi kjører innom St.Olavs både på tur inn til byen og på tur tilbake. Dette er passasjerer som vil finne andre måter å reise på hvis toalettet blir fjernet fra bussene. Da vil privatbilen bli brukt som reisemåte og det er ikke særlig miljøvennlig i tider da bruken av privatbiler bør begrenses og folk oppfordres til å reise kollektivt.

LES OGSÅ: Kollektivtrafikkens framtid er truet i distriktet

En aldersgruppe som ofte bruker vårt toalett, er unger som reiser med buss enten sammen med foresatte eller reiser alene. Hvis en 10-åring sier vedkommende må på toalettet like etter start fra Røros, så må sjåføren si at «dessverre du må nok prøve å knipe igjen i ca. to timer til vi kommer til Støren».

Hvordan tror dere i AtB at dette barnet vil oppleve bussturen ? Vil hun/han bruke buss neste gang hun/han skal besøke besteforeldrene på Røros? Et klart nei. Heller ikke herr Olsen på 40 år eller fru Hansen på 75 år vil fortsette å bruke en buss uten toalett på strekninger opp til Røros, ut til Hitra/Frøya eller opp til Tydal.

LES OGSÅ: AtB har lavere mål på bygda en i byen

Vi har også avganger ut fra Trondheim sent på kvelden og da er det ingen «offentlige» toaletter som er åpne oppover Gauldalen eller ut til øyene. Da blir det over tre timer i buss uten toalettmulighet.

Jeg frykter at det vil bli stor nedgang i antall passasjerer som vil reise med buss hvis AtBs forslag blir gjennomført. Folk tar rett og slett ikke sjansen på å reise en lang strekning uten mulighet til å gå på toalettet. Noen av de reisende må kanskje reise opptil en time før de kan sette seg på bussen fordi ikke alle bor langs ruta vi kjører. Dette vil føre til tapte billettinntekter for AtB og dette kan føre til at ruter blir lagt ned og våre stillinger blir overflødige.

LES OSGÅ: Kutter i busstilbudet i Trøndelag - flere må ta tog

Paradokset i AtBs forslag om at det er trafikkfarlig med toalett om bord, er at det på strekningene Støren-Trondheim, Orkanger- Trondheim og Stjørdal-Trondheim skal settes inn et 40-talls busser med inntil ti ståplasser i hver buss. Disse bussene trafikkerer på veier so E6 og E39 som er klassifisert som motorveier med fartsgrenser opptil 100 km/t.

Dette er langt mer trafikkfarlig og har et langt større skadepotensiale enn et toalettbesøk i en av våre busser. Selv om disse bussene er godkjent for ståplasser hjelper det lite de passasjerene som står usikret over lengre strekninger hvis et uhell skulle oppstå.

Dagens ordning med toalett i buss kan videreføres uten at vi dermed lukker øynene for Statens vegvesens forskrifter angående ferdsel til og fra toalettet i bussen. Vi vil finne gode løsninger på dette slik at sikkerheten best mulig kan ivaretas.

AtBs forslag rammer i første rekke distriktene. Rørosregionen, Hitra/Frøya og Selbu og Tydal får merke dette når toalettene fjernes. Dette er dårlig distriktspolitikk og kan politikerne i fylket sitte rolig å se på at dette skjer ? Dere har mulighet til å få gjort om dette vedtaket som ble gjort av AtB den 27.11, men det haster for bussene blir satt i bestilling i disse dager.

DEBATT: Hvordan påvirker koronapandemien din jul? Send oss ditt innlegg her.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter