Trondheim Kommune må komme på banen med konkrete planer for helsestasjonen for kjønn og seksualitet som ivaretar byens skeive befolkning og bystyrets vedtak, skriver FRI-lederen.  Foto: Marianne Tønset (ARKIV)

Hva skjer med helsestasjonen for kjønn og seksualitet?

I februar i år vedtok bystyret i Trondheim at det skulle opprettes en helsestasjon for kjønn og seksualitet, med et tilgjengelig klinisk tilbud for kommunens og fylkets skeive befolkning. Vedtaket kom som en konsekvens av at byens politikere har åpnet øynene for at personer som bryter med kjønns- og seksualitetsnormer trenger å bli anerkjent og få et tilbud innenfor helsevesenet.

Vi i FRI Trøndelag ble svært glade for vedtaket, særlig fordi vi vet at det tilsvarende tilbudet som finnes i Oslo kommune er svært godt besøkt og viktig for den skeive befolkningen på Østlandet. Som interesseorganisasjon har vi fulgt spent med og ventet på å lese om utviklingen i arbeidet, men opplever at det finnes minimalt med offentlig informasjon.

Les om Trondheim kommunes budsjett for 2021: Kutter i SFO, eldreplan og brøyting

Bystyrevedtaket understreket at tilbudet burde etableres innen utgangen av 2020, men det har åpenbart ikke blitt fulgt opp av kommunen.

FRI har gjentatte ganger forsøkt å få informasjon om prosessen fra kommunen, uten hell. Vi har heller ikke fått anledning til å medvirke i forarbeidet på meningsfylte måter. Kommunens arbeid med helsestasjonen framstår derfor ugjennomsiktig, og dårlig forankret i målgruppen.

Helsetilbudet til LHBT+personer har vært mangelfullt, noe som blant annet anerkjennes gjennom de store endringene som legges fram i Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens som kom i vår. Derfor har nok den gruppen som vi representerer lavere tillit til helsevesenet enn den øvrige befolkningen, og FRI Trøndelag mener at den skeive befolkningen fortjener å få skepsisen sin motbevist, både med et godt nytt tilbud, og en vilje fra kommunens side til å legge fram sine konkrete planer.

Vi er bekymret for kommunedirektørens innstilling til politikerne i vinter, som tok fokuset vekk fra pasienttilbud, blant annet ved å foreslå at det skulle opprettes to årsverk relatert til forskning og kunnskapsformidling, og bare ett til medisinsk personale. Denne prioriteringen står ikke i sammenheng med utfordringene til den skeive befolkningen, som mest av alt trenger et bedre helsetilbud.

LES LEDEREN: Noen må stå fram, men de trenger hjelp

Vi er nå bekymret for at kommunen ikke kommer til å levere et tilbud som er i tråd med bystyrets vedtak og intensjoner. Et punkt i vedtaket er allerede forsømt, nemlig at «helsestasjon og senteret samskaper tilbudet med brukere og samarbeidspartnere». FRI er den største interesseorganisasjonen i feltet, og vi har ikke engang fått svar på våre henvendelser om utvikling av tilbudet.

Trondheim Kommune må komme på banen med konkrete planer for helsestasjonen for kjønn og seksualitet som ivaretar byens skeive befolkning og bystyrets vedtak.

LES OGSÅ Kommunen er i ferd med å rasere et fungerende hjelpetiltak

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter