Sviktet av de rød-grønne

De siste årene har det versert uenighet om hvor massedeponier skal plasseres, og hvordan disse skal driftes. Det har vært avisoppslag og innlegg i Midtnorsk debatt.

I bydel Sør-Øst fra Nardo, Nidarvoll, Risvollan med Norges største Borettslag, og videre over Bjørkmyr mot Bratsberg, har tungtrafikken i årevis kjørt kontinuerlig med sine utallige lass med utgravd masse.

Ingen av byens beslutningstakere har lagt for mye energi i å undersøke hvordan dette har påvirket vårt bomiljø, og trafikkfaren all denne tungtransporten utgjør.

LES OGSÅ: Massedeponier skaper konflikter: Er det bevisst utmattelsestaktikk overfor innbyggerne?

Sommeren 2020 engasjerte beboerne i bydelen seg nok en gang, og et opprop mot massedeponier i nærområdet vårt, samlet godt over 1000 underskrifter på kort tid. Dette ble sammen med et innbyggerforslag sendt inn til Trondheims politikere.

Deponi på Øvre Bratsberg ble da lagt foreløpig på is, og vi ble fortalt at det skulle komme en helhetlig deponiplan på dagsorden.

25. november 2020 kom saken opp som høring i areal- og samferdselskomiteen, hvor det ble vedtatt følgende innstilling til bystyret, at deponier i Bratsberg, blir ikke tatt ut av planen, men skal avvente til deponier på Bjørkmyr er avsluttet. Altså en pustepause? For hvem? Virksomhet både på Bjørkmyr og i Bratsberg påvirker hele bydelen.

LES OGSÅ: Tungtrafikk - nok er nok

Trafikksikkerheten som i selve Bratsberg, med smal vegbredde og ingen fortau, som fra før av ikke er ivaretatt overhodet – ble vel knapt nok nevnt. Burde ikke dette være et absolutt rekkefølgekrav, samme hvor næring som innebærer tungtransport, plasseres?

Trafikksikkerheten er heller ikke tema i innstillinger som Byplan legger frem for politikerne. Jeg kaller det heller for avfeid, når man kun bemerker kort at trafikksikkerheten er tilfredsstillende/«ivaretatt».

Er det virkelig slik at politikere flest tror blindt på byplanleggerne? De som hovedsakelig mottar egengodkjente rapporter fra konsulentselskaper, og anser dette for god fisk. Altså konsulentselskaper som er betalt for å få kartlagt og godkjent fremtidige prosjekter.

Ressursbruken ved Byplan benyttes tydeligvis ikke på å kvalitetssikre disse. I forbindelse med deponi ved Øvre Bratsberg, uttalte en ansatt på Byplan i telefonsamtale med meg, at de hadde fått inn unormalt mange merknader i saken. Da disse ligger ute til offentlig innsyn, er det enkelt å lese at disse har sitt hovedfokus på manglende trafikksikkerhet.

Så skulle det altså bli de blå/konservative, som velger å løfte blikket og høre på oss innbyggere. Og som i areal- og samferdselskomiteen fremmet forslag om å skrinlegge fremtidige deponi i Bratsberg.

Vi i bydelen hadde fått både nok mengde belastninger, som konsekvens av denne næringen – og de evnet også å utvise den empati, at det å leve med en trussel hengende over seg, om at marerittet aldri tar slutt – det burde vi i bydelen slippe.

Jeg trodde virkelig at det var først og fremst den rød-grønne majoriteten som skulle ivareta innbyggernes ve og vel, og ikke de typiske næringspartiene. Ja, så feil kan man ta…

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter