Flere metrobussholdeplasser må hånd-måkes, siden design og plassering ikke gjør det mulig å bruke maskiner, skriver tillitsvalgte i kommunen. Her fra Arnt Smistads vei hvor Bydrift kommer bedre til enn mange andre steder.  Foto: Bård Sande (Illustrasjon)

Tekniske tjenester i bærekraftsperspektiv

Å sette tekniske tjenester i sammenheng med resten av kommunens virke, er en god tilnærming til Trondheim som bærekraftig by.

Drift av tekniske tjenester som strøing, brøyting, feiing, gatelys, tetting av hull i dekker på vei og fortau som forebyggende tiltak er vesentlig mer bærekraftig enn reparerende tiltak etter hendelser som bilulykker, påkjørsel, fallulykker, overfall og andre uheldige hendelser med påfølgende sykefravær.

Les om Trondheim kommunes budsjett for 2021: Kutter i SFO, eldreplan og brøyting

LES OGSÅ: Hvor var bydrift på glattisen?

En endring av vinterdriftstandarden vil kunne føre til økt isolasjon av sårbare grupper i vintersesongen. 15 cm snø med bil er overkommelig; med rullestol eller rullator, og for folk som er dårlig til beins er det ikke forsvarlig.

Nye investeringer uten at det samtidig følger med økte driftsmidler, er med på å forsterke økende utfordringer med bærekraftig teknisk drift. Ta det nye Torvet som eksempel. Kostnaden ved drift av fontener med mer er forutsigbart nok til at det burde utløse økte driftsmidler idet vedtak om investering er gjort.

LES OGSÅ: Trondheim kommune svarer: Bydrift på glattisen

Relevant for årstiden vi nå går inn i, er oppvarming av dekket på Torvet. Det koster! Ironien er derfor stor når vi vet at folk ferdes på eget ansvar utenfor oppvarmet område. Når først dekket skal ha varme, så bør det gjelde hele Torvet. Kanskje kunne man spart legevakta for en del oppdrag.

Høy grad av medvirkning kan gi vesentlig besparelse sett i et helhetlig livsfaseperspektiv. Et eksempel på det er søppelbøttene i busskurene, med en design som nesten dobler tiden det tar å tømme de. Et annet eksempel er metrobussholdeplasser uten varmekabler som må hånd-måkes, siden design og plassering ikke gjør det mulig å bruke maskiner.

Trondheim kommune er en foregangskommune på vedlikehold av bygg. Trondheim eiendom har i dag nådd målet om 80/20 fordeling på planlagt versus akutt vedlikehold. Dette gir bærekraftig eiendomsforvaltning og forutsigbar drift av eiendommene, og bedre vedlikehold fører til lavere driftsutgifter på sikt.

LES OSGÅ: Jeg er så lei av å være isolert i Trondheim

I kommunedirektørens budsjettforslag økes målet for planlagt vedlikehold til 85 prosent. Samtidig reduseres tildelte midler til både drift og vedlikehold. Det er vanskelig å se at reduserte midler til vedlikehold fører til mer vedlikehold.

Samtidig vil vi advare mot en for stor optimisme når det gjelder lavere driftsutgifter som følge av økt vedlikehold. Når budsjettene knyttet til drifts- og renholdstjenestene reduseres, er faren stor for at det fører til dårligere kvalitet på driften, mindre fornøyde innbyggere og på sikt økte vedlikeholdsutgifter.

LES OGSÅ: Vintervedlikehold i Steinberget

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter