Trondheim: Ca. 400 barn og unge møtte opp på klimastreik-demostrasjon. Rinja Bremnes Ese går i sjette klasse på Rye skole. Foto: MARIANN DYBDAHL, Adresseavisen  Foto: Mariann Dybdahl

SV svarer Peder Egseth: Blir dere med på dugnaden, Høyre?

Over 40 000 skoleelever streiket i fjor mot klimakrisen. Vi er helt enige med Høyres Peder Egseth som i et innlegg i Midtnorsk debatt 30. november skriver: «Klimastreikende ungdommer er for mange til å overse». Dessverre var det akkurat det Høyre gjorde da Stortinget behandlet de klimastreikende elevenes krav til Stortinget, som SV fremmet. Høyre nøyde seg med skulderklapp og tilrop om at det var bra ungdommen engasjerte seg, mens de overså og stemte mot kravene deres.

Egseth peker på at det har vært en vekst i utslippene siden 2015. Ser vi på årene fra 2009 og fram til i dag er utslippene kraftig redusert. Men, vi kan sikkert slå hverandre i hodene med ulike tall uten at det fører frem til noe. Det vi forhåpentligvis er enige om er at for lite har blitt gjort, både lokalt og nasjonalt. Derfor vil vi invitere Høyre til en klimadugnad. En klimadugnad som virkelig får ned utslippene.

LES PEDER EGSETH: Det haster med å snu den dystre utviklinga i Trondheim

Trondheim kan bli en av de viktigste aktørene i kampen mot klimakrisen, også internasjonalt. Her har vi de fremste forskningsmiljøene for å fange og lagre CO2, vi har industri som produserer batterier til utslippsfrie båter og biler. Vi har til og med et verdensledende forskningslaboratorium for utslippsfrie fly. For å få fortgang i utviklingen av de utslippsfrie løsningene trenger vi et aktivt samarbeid mellom staten, kommunene, næringslivet og befolkningen.

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Hvis stat og kommune stiller krav om at de varene vi bruker skal være med så lave utslipp som mulig, ja i mange tilfelle helt utslippsfrie, så vil det bli mer lønnsomt for næringslivet å produsere disse.. SV og Høyre kan sammen fremme forslag både i kommunen og i Stortinget om slike miljøkrav.

LES OGSÅ: Klimasmell for Trondheim - utslippene øker

LES OGSÅ: Ta deg en tur innom speilet, Egseth

Hvis Høyre på Stortinget vil gi støtte til SVs forslag om å stille krav til oppdrettsselskapene om bruk av nullutslippsbåter ved sine anlegg, vil det gagne batteriprodusentene på Siemens. Det vil gagne båtbyggere i Trondheims Selfa som kan produsere nullutslippsbåter. Hvis Høyre i Trondheim vil støtte SV i å si nei til en ny motorvei inn mot byen slipper vi den enorme trafikkveksten og de økte utslippene som følger med. SV og Høyre kan gå sammen til regjeringen og be om at det settes av penger til å få i gang arbeidet med CO2-fangst og lagring fra Trondheims største utslippskilde, forbrenningsanlegget på Heimdal.

Vi tror vi er helt avhengige av tverrpolitisk samarbeid i kampen mot klimakrisen. Derfor inviterer vi Høyre til samtaler om samarbeid. Regjeringen skal om kort tid legge fram sin Klimamelding. SV samarbeider gjerne med Høyre i Stortinget for å sikre flertall for flest mulig forslag som kutter utslippene. Vi vil også invitere Høyre i Trondheim til å bli med på en dugnad lokalt for å kutte utslippene, en god start på en slik dugnad ville vært om Høyre igjen ble med inn i Miljøpakkesamarbeidet, der de andre regjeringspartiene fortsatt sitter lokalt. Dere er hjertelig velkommen. Tar dere utfordringen?

Red.anm.: I denne debatten er det tidligere operert med feil tall. Miljødirektoratet oppga først at utslippene av klimagasser i Trondheim hadde økt med nærmere 10 prosent fra 2015 til 2018. Nylig endret direktoratet dette tallet til ca. 5 prosent. Endringen skyldes at det opprinnelig ble gjort en feiltelling. Samtidig med denne nedjusteringen av 2015-2018-tallene, ble det gjort en liten oppjustering av utslippene for 2009 til 2015.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter