På Trondheim kommunes nettside kan vi nemlig lese at kommunen ikke tar imot nye henvendelser, skriver debattantene fra Høyre og Frp.   Foto: Finn Walther

Ikke la små problemer vokse seg store 

Mange har opplevd at november har vært enda mørkere enn normalt. Når vi må holde avstand og holde oss hjemme, er det mange som føler på ensomhet. Det kan igjen føre til flere psykiske plager. Både eldre og unge opplever mer ensomhet.

Psykiske problemer starter ofte i det små. Det som kanskje starter som problemer med å sovne eller lett ensomhet, kan utvikle seg til alvorlig angst og depresjon om problemene ikke tas tak i tidlig. Derfor er det viktig med gode lavterskeltilbud sånn at vi kan løse små problemer før de vokser seg store.

LES OGSÅ: Natta blir til dag

Derfor finnes ordningen «Rask psykisk helsehjelp». Det er et kommunalt lavterskel behandlingstilbud for personer over 16 år med lettere og moderat angst og depresjon. Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp uten henvisning. Det skal være tilgjengelig for alle målgruppen. Hjelpen skal gis av personell med kompetanse.

I 2020 er det 62 kommuner og bydeler som tilbyr rask psykisk helsehjelp. Men dessverre ser vi at én av kommunene på lista ikke har et åpent tilbud, slik intensjonen er. På Trondheim kommunes nettside kan vi nemlig lese at kommunen ikke tar imot nye henvendelser. Nå er det viktigere enn noen gang at de som trenger psykisk helsehjelp, får det.

LES OGSÅ: Selvmord: Vi er dårligere på å hjelpe menn enn kvinner

LES OGSÅ: Selvmord blant eldre er et problem vi snakker for lite om

Derfor er Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Pensjonistpartiet tydelige: Vi krever at ordningen faktisk gir det tilbudet den skal. Lavterskel hjelp, uten henvisning, åpent og tilgjengelig. Dette forventer vi at følges opp.

Gjennom pandemien har regjeringen vært tydelig: barn og unge, de med psykiske vansker og de med behov for rusbehandling skal skjermes og beholde gode tilbud. Det må også gjelde i kommunen.

Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS, døgnåpen telefon: 22 40 00 40

Mental Helse, døgnåpen og gratis: 116 123

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter