AtB bør muligens lytte mer til byens befolkning

AtB svarer på vårt debattinnlegg om trafikksikkerhet og linje 20 på Grilstad Marina (GM) 29. november. Vi ser av svaret fra AtB ved direktør Harald Storrønning at AtB sannsynligvis ikke har forstått problemene. Storrønning påberoper seg også at trafikksikkerhet og miljøhensyn er svært viktige for AtB.

LES OGSÅ: AtB svarer om sikkerhet og svevestøv ved Grilstad Marina

LES DEBATTINNLEGGET: Åpent brev til AtB

AtB mener veiene på GM er godt tilrettelagt for kollektivtrafikk. En vei som deler flere lekeområder samt friområder er neppe godt tilrettelagt for store kjøretøyer. I traseen er det to ganger daglig avsetting og henting av barn i barnehage. Dette medfører parkeringskaos ingen god løsning med buss her. I traseen er det en 90 graders sving der bussens bakhjul ofte tar en tur opp på kantsteinen og dumper ned slik at det rister godt i de nærmeste leilighetene.

Som AtB skriver, så kjøres det elektriske busser på GM, trafikksikre? Det snakkes i trafikksikkerhetsmiljøene om at elektriske kjøretøyer bør få lyd når de kommer under en viss hastighet eller kjører i boligmiljø, dette på grunn av at fotgjengere, barn og sykelister skal bli oppmerksomme på at kjøretøyet kommer. At krysningspunktene er oversiktlige er en ting, lekende barn tar neppe hensyn til hvor de krysser veien.

LES OGSÅ: Du skal ha det godt i Trondheim

Så kommer vi til tilgjengelighet for beboerne og andre som skal til friområdet ved sjøen. Av 96 busser per dag så er det mellom 80 og 90 som passerer området tomme (dette også før mars 2020). Jeg kan personlig vise til tre andre traseer. Antar at to av traseene også vil føre til bedre tilgjengelighet og miljø for både beboere og andre som har tenkt seg til friområdene.

AtB bør muligens lytte mer til byens befolkning/brukere og byens politikere og ikke bare svare med arroganse slik det nå har blitt gjort. Ser ut til at det er viktigere å forsvare en feilslått rute/trase enn å ta signaler fra beboere i området.

Svaret fra AtB kom etter purring fra oss. Det spesielle er at AtB ikke har svart på våre spørsmål fra det første innlegget, vi venter fremdeles spent på svar.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter