I 2004 samlet elever fra 14 ungdomsskoler seg for å demonstrere mot nærskoleprinsippet. Nå, i 2020, vil regjeringen at fritt skolevalg skal gjelde i hele Norge. Det skulle bare mangle, mener denne debattanten.   Foto: CHRISTER S. JOHNSEN

Å velge skole utenfor min kommune var mitt livs beste valg

Fritt skolevalg: Hvorfor er dette i det hele tatt en diskusjon? Jeg forstår ikke at det gir mening at snart voksen ungdom ikke skal få lov til å velge selv.

Jeg er fra en liten by i Trøndelag og jeg har sett nærskoleprinsippet i aksjon. Jeg valgte å gå på skole utenfor min hjemkommune. Selv om det var vanskelig, var det er nok det beste valget jeg har tatt i mitt 16-årige liv. Faktisk var den en nødvendighet.

På barneskolen slet jeg med alle fagene. Ikke fordi jeg var dum, men på grunn av mobbing. Seks år gikk, og hver dag var et rent helvete. Da jeg byttet skole etter 6. klasse, ble skoledagen endelig slik den skulle være, og jeg fikk venner. Dette førte til økt motivasjon og den harde jobbingen førte til slutt til gode karakterer. Hvis jeg skulle komme inn på den skolen jeg hadde pekt meg ut, måtte jeg nemlig ha godt snitt.

LES OGSÅ: En segregering av norske ungdommer og rasering av bygdene i Trøndelag

Å ta sine egne valg er så uendelig viktig for mange ungdommer, skriver Kaisa Amdam.  

Skal man gå allmennfaglig videregående der jeg kommer fra, finnes det få alternativer. Det er faktisk bare ett alternativ der jeg kommer fra, og dit søkte også alle de jeg gikk på småtrinnet med. Jeg ønsket meg til Trondheim, men på grunn av nærskoleprinsippet fikk jeg beskjed om at så lenge nærskolen min kunne tilby fagene jeg ønsket meg, var det svært lite sannsynlig at jeg kunne gå der. Min verden kollapset. Jeg var livredd. Jeg så for meg at alt jeg hadde jobbet for, var forgjeves. For meg var alternativet å droppe ut allerede som 16-åring.

Så, tross alle råd, søkte jeg likevel på skole i Trondheim og fra mars til juli jobbet vi for å dokumentere mobbingen for å få unntak fra nærskoleprinsippet. Det er veldig tydelig at ingen vil at man skal søke om unntak, fordi det var vanskelig å få info om hvordan det skulle gjøres. Rådene de fikk fra fylkeskommunen, viste seg å være feil. Vi måtte kontakte dem i flere runder for å få søknaden godkjent, og bare noen få dager før skolestart, fikk jeg endelig beskjed: Jeg kom inn! Ventetiden var blytung. Så da spør jeg: Med alle som dropper ut av videregående: Hvorfor gjøre det enda vanskeligere å få lov til å velge ønsket skole?

LES OGSÅ: Innfører fritt skolevalg i hele landet

Et annet argument for fritt skolevalg er motivasjon. Da jeg bestemte meg for å søke på en skole med høyere snitt enn den lokale, fikk jeg den motivasjonen jeg manglet. Jeg gikk fra 2-3 i alle fag til nesten bare 5 og 6. Skal det ikke være noen belønning for å jobbe på skolen? Nærskoleprinsippet vil gi alle elever tilgang til den lokale skolen uansett snitt, så hva skal motivere elevene til å jobbe på ungdomsskolen?

For meg var å skifte miljø ikke bare rett, men også godt. Jeg kunne «re-invent myself» som det heter, siden jeg var på ett nytt sted. Jeg har venner som ikke trives i nærmiljøet og ser mørkt på å begynne på videregående. De føler at det er lite å velge i, og de blir ekstra lite motivert av rådgivere på skolen som «pusher» den lokale skolen på dem. Jeg fikk støtte av foreldrene mine og kom meg dit jeg ville, men ikke alle har det sånn hjemme. Mange stopper opp i møtet med regler og hindre.

Til slutt: Alle klager over manglende initiativ hos ungdom, men likevel blir vi fratatt mulighetene til å bli selvstendige. Hvis vi har lyst til å skifte miljø, burde det være vår egen bestemmelse. Jeg vil at andre ungdommer også skal få den muligheten jeg til slutt fikk. Jeg vil at de selv skal få ta det første skrittet ungdommen tar mot selvstendighet. Å ha fritt skolevalg gjør at ungdommen kan rive seg løs fra den trygge bobla skapt av bestemmelser tatt for dem og bli voksne. Å ta sine egne valg er så uendelig viktig for mange ungdommer, og nærskoleprinsippet berøver elevene av akkurat dette! Nærskoleprinsippet utfordrer individualiteten vår og tvinger mange i feil miljø!

LES OGSÅ: Karakterbasert skolevalg eller nærskoleprinsipp

Dette handler om så mye mer enn Oslo-skolen, som ofte trekkes frem i debatten. Det handler om mer enn dyre vesker, gode karakterer og problemet med eliteskoler. Dette handler om Norges neste generasjon av arbeidere, statsministere og foreldre. Selvfølgelig skal Oslo-skolen være med i debatten, men fritt skolevalg i hele landet kan gjøre manges liv mye lettere.

Det er mange ungdommer i Norge som kunne ha forandret verden hvis de hadde fått sjansen, men i stedet faller mange av allerede på videregående. Jeg synes at ett land som Norge skal la ungdommen selv bestemme om de i verste fall skal måtte gjennomleve barndomstraumer på nytt. Nærskoleprinsippet gjør at mange unge ikke får lov til å blomstre, og dette er veldig trist. Gi ungdommen styrerett over sine egne skjebner! Gi den neste generasjonen muligheten til å komme seg ut av miljøer de mistrives i. La elevene vise at fritt skolevalg er en god idé. Og sist, men ikke minst: Ta blikket bort fra Oslo-skolen. Nærskoleprinsippet MÅ fjernes. La oss blomstre!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

LES OGSÅ: Frp-politiker svarer om fritt skolevalg i Trøndelag: En katastrofe for de videregående skolene?

LES LEDEREN: På tide å snu om skolevalg

LES OGSÅ: Bygdeskoler er like bra som byskoler