Det er blant annet trærne i bakgrunnen som omtales i dette debattinnlegget.   Foto: PRIVAT

Snauhogst ved kulturminne?

Ved natur- og kulturminnet Falkenborg gård, lystgården fra 1777 ved Sirkus kjøpesenter på Strindheim, har kommunen gitt utbygger Trym bolig tillatelse til å felle 30 trær som er 60 år gamle, som står i forlengelse av den fredede alleen til gården.

I samme område står fire flotte lindetrær som også skal felles, selv om det skal bli park samme sted. I områdeplanen har kommunen selv definert dette som et bevaringsverdig grøntområde, men gir altså utbygger lov til å felle disse skjermings- og grensetrærne tett innpå gamle Falkenborg gård for å lage en vei i utbyggingsområdet.

LES OGSÅ: Før og etter Miljøpakken: Må man drive snauhogst for å ruste opp ei gate?

Jens Fredrik von der Lippe blomstrer der han ble plantet.  Foto: Guro Kulset Merakerås

Slik det tures fram, vil det til syvende og sist bli et spørsmål om den bevaringsmessige restverdien av slike gamle eiendommer. Hvor mye kan eiere av kultureiendommer tåle av estetisk utarming av sine eiendommer til fordel for utbyggere av «monsterbygninger» tett innpå. Det såkalte Nav-bygget tett inn på Falkenborg gård taler sitt tydelige språk om hvor ille det kan bli, og nå skal det altså bli tilsvarende på motsatt side av gården.

Vi som eier Falkenborg gård, har innklaget saken for kommunen. Det er ennå ikke for sent at kommunen i denne saken viser at de mener noe med sine fagre beskrivelser om å bevare store områder i Trondheim som grønne.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter