Er det behov for at politikerne flagger alt de tror og synes om prosjekter før en har fått kunnskap om dem?   Foto: Rett Hjem Bolig

Så tidlig i prosessen tror og synser de mye

Eiendomsutviklere får oppslag i Adressa for sine drømmer om fortjeneste på trange tomter i sårbare områder. Det er greit at vi lesere får morgenteen i vranghalsen. Det gir oss, men også utbyggere, tid til å påvirke politikere før sakene vurderes av kommunens fagfolk og legges fram for politisk avgjørelse. Men er det greit at politikerne synser om prosjektene samtidig som utbygger viser sine storslåtte prosjekter for offentligheten?

LES OGSÅ: Naboene: - Dette er moderne sjørøveri

Så tidlig i prosessen tror og synser de mye. De tenker, tror og synser om nye bygg, de er positivt avventende, glade for spenstige prosjekter uten høydeskrekk og blir lokket av grønne fasader. Hensyn til nabolag, områdets karakter og lys- og solforhold nevnes av og til. Politikere skal være åpen for innspill. Men er det behov for å flagge alt en tror og synes om prosjekter før en har fått kunnskap om dem? Da blir det «bordet fanger» og oppfattes som «forhåndstillatelse».

LES OGSÅ: Høyre hugger ned planen om høyhus på Moholt

Administrasjonen legger fram sin faglige vurdering for politikerne. Prosjektet vurderes blant annet i forhold til strøkskarakter, bygningers utforming, mikroklima rundt husene, sol- og skyggeforhold osv. Vi velgere forventer ikke at politikere er allvitere, men vi forventer at de bruker sin fagadministrasjon og kan argumentere for sine meninger og begrunne sine valg når prosjektene blir behandlet og vedtatt. Ikke si som enkelte bystyremedlemmer har sagt offentlig etter at bygget står der: «Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli slik, blitt så høyt».

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter