Klimaendringene legger et kraftig press på natur og artsmangfold, samtidig som ødelagte økosystemer og kriser i naturmiljøet forsterker global oppvarming, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Paul Kleiven/NTB

Vi trenger et grønt taktskifte!

Grønn naturvitenskapelig kompetanse i alle sektorer er avgjørende for å løse natur- og klimakrisen. Vår tids store oppgave: Hvordan skal vi i løpet av 2020-tallet halvere klimagass-utslippene og stanse ødeleggelsen av naturmangfoldet - samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser og verdier etter oljealderen og pandemien?

Klima- og naturkrisen henger nøye sammen. Klimaendringene legger et kraftig press på natur og artsmangfold, samtidig som ødelagte økosystemer og kriser i naturmiljøet forsterker global oppvarming.

LES OGSÅ: Elektrifisering kan true natur og klima

Når vi nå skal skape nye verdier, er forutsetningen at vi samtidig tar vare på naturen og lærer av den. Naturens produktive krefter fungerer i komplekse system som kontinuerlig leverer, uten å redusere eller ødelegge sine egne forutsetninger. Vi trenger en målretta satsing på bioøkonomi og grønn livsvitenskap - og den kan vi ikke vente på.

Norge har allerede mye kompetanse innen fornybar energi og en teknologisk avansert industri. Hvordan kan vi skape arbeidsplasser og verdier på eksport av varer og tjenester, uten skadelige utslipp og andre ødeleggelser på naturen? Det internasjonale markedet kommer til å kreve mer dokumentasjon innen bærekraft. Norges høykompetente arbeidskraft innen naturvitenskapene, gir oss store fordeler. Denne grønne kompetanse må imidlertid styrkes ytterligere og løftes fram i alle sektorer.

Les også: Grønn verdiskaping bygger fremtidens næringsliv

I et grønt taktskifte er økt miljømessig bærekraft en hovedstrategi for økonomisk utvikling. Kunnskap om natur og naturverdier kommer til å bli en like viktig forutsetning for økonomisk utvikling i dette århundret, som kunnskap om industrielle prosesser var i det forrige. Sammenlignet med mange land har Norge sterk natur- og miljøfaglig kompetanse, men vi er fortsatt ikke i mål. Skal vi lykkes - trenger vi mye mer kunnskap om naturen.

Et nasjonalt grønt taktskifte må inkludere en forsterket tilgang på og bruk av natur-, klima- og miljøkompetanse i kommunene. Et inntektssystem som premierer kommuner som aktivt jobber for å løse natur- og klimakriser må på plass.

LES OGSÅ: Hvor grønt er det grønne skiftet?

Naturen har til alle tider gitt oss mat på bordet, arbeid og store inntekter. Nå må vi sørge for at naturverdiene forvaltes på en måte som sikrer dette også i framtiden. Vi må gjennomføre et «grønt taktskifte» – i tråd med naturens egne prinsipper. Takten må øke og vi må spille tonene vi lærer av naturen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter