Beboerne i Nardo bydel er lei av all tungtrafikk som eksisterende deponi i Bratsberg fører med seg. Debattanten påpeker at det gjelder også for Utleira-beboere.  Foto: Morten Antonsen

Tungtrafikk - nok er nok

I forbindelse med oppslaget i Adresseavisen 25. november, om tungtrafikk i Nardo bydel, må det presiseres at de beskrevne ulempene i like stor grad berører beboerne ved Utleirvegen fra Nardokrysset til Utleira, siden all trafikk til og fra deponiene går her.

Ulempene dette medfører, forsterkes av all trafikk i forbindelse med de omfattende byggeaktivitetene som pågår ved Risvollan.

LES OGSÅ: Naboene fortviler over tungtrafikken: - Hele huset rister

Området vårt er tett bebygd og har mange krysningspunkter, hyppig benyttet av barn på skolevei. Mer enn en gang er det observert tungt lastede biler som ignorerer rødt lys i overgangen ved Nardosenteret, stein og masse faller fra bilene, og støy- og støvplagene er uutholdelige for oss som bor her.

En naturlig vei ut av uføret er å fordele deponiene på flere bydeler. Alternativet vil være en kraftig begrensning i byggeaktivitetene i Trondheim.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter