I 2015 var Åfjord-ordfører Vibeke Stjern på besøk på stortinget i forbindelse med vindkraftsaken.   Foto: Kristin Svorte (Arkiv 2015)

Stjern i vinden

Adresseavisen har et stort oppslag om vindkraft og skattepenger 25. november. Det synes nå å gå mot et Stortingsflertall for ressursbeskatning av vindkraftproduksjon, slutt på subsidier og slutt på gunstige avskrivningsregler. Kommunene skal også få langt mer å si når det gjelder spørsmålet om utbygging.

Ordfører Vibeke Stjern i Åfjord kommune sier seg glad for alt dette. Dette er ordføreren som i en årrekke har ledet den kommunen i landet med mest aggressiv utbygging av vindkraft. Produksjonen her utgjør over 4 TWh på årsbasis, eller bortimot en tredjedel av all vindkraft i landet. Og svært store områder med villmark og uberørt natur har blitt ødelagt for all framtid. Utbyggingen har vært bedriftsøkonomisk lite lønnsom (verdien av anleggene har blitt nedskrevet), og samfunnsøkonomisk har det vært en katastrofe.

LES MER: Slik vil kommunene sikre seg vindkraftpenger

Åfjord 3. oktober 2019: Støping av fundamenter til vindturbiner på Harbakkfjellet og Kvendalsfjellet.   Foto: Morten Antonsen

Ikke bare har Stjern ledet kommunen, hun har også vært en spydspiss i kommunens utbyggingsstrategi. Hun huskes som den som reiste til Oslo for å «rydde opp» da Statkraft opprinnelig sa nei til Storheia- og Fosen-utbyggingen i 2015. Og noen måneder etter snudde Statkraft. Da hadde en utbygging som de mente ikke var bedriftsøkonomisk lønnsom, plutselig blitt lønnsom. Etter et sterkt press fra Stjern og vennene hennes i Arbeiderpartiet og andre sentrale politikere fra Trøndelag.

Stjern er også leder for Landssammenslutningen av vindkraftkommuner. Og hun hilser nå slutt på subsidiering av vindkraftproduksjon velkommen. Hun ønsker også ressursbeskatning. Bare skatten går til utbyggingskommunene. Litt av en snuoperasjon for en ordfører som har ledet en kommune som nærmest har kastet villmark og uberørt natur etter utbyggerne.

LES OGSÅ: Det nye Trøndelag: 15 vindkraftverk forandrer utsikt, fjell og kommunebudsjetter

LES OGSÅ: Disse områdene i Trøndelag ble i 2019 pekt ut som egnet for vindkraftutbygging