Det høyresida insisterer på å kalle «fritt skolevalg», har i realiteten lite med frihet å gjøre, skriver Rødt-politikerne.  Foto: GORM KALLESTAD/NTB (Illustrasjon)

Karakterbasert skolevalg

Det høyresida insisterer på å kalle «fritt skolevalg», har i realiteten lite med frihet å gjøre. Regjeringa er for lengst avslørt som eksperter i ny-tale og mestere i å forkle politikken som noe det ikke er. En nærmest unison motstand fra forskningsmiljø, fagmiljø, KS, elevorganisasjonen, fagbevegelsen og den politiske venstresida tyder på at regjeringas forslag er styrt av blind ideologi.

Se debatten om fritt skolevalg her: - Det er helt vilt!

Mens regjeringspartiene gjemmer seg bak retorikk som setter individets frihet i sentrum, røper politikken som føres gang på gang hvilke interesser som styrer dem. Onkel Flosshatt skal ha valuta for pengene; det aktuelle forslaget fra regjeringa er nok et ledd i et nyliberalt prosjekt for å legge ned distriktsnorge. For ikke å kjede leseren med gjentakelser, viser vi til Utdanningsforbundet sitt innlegg.

LES OGSÅ: Innfører fritt skolevalg i hele landet

Levende distrikter er avhengig av en desentralisert struktur på videregående skole, høyere utdanning og sykehus. Levende distrikter er viktig av mange grunner: demokratisk kontroll over naturressursene våre er kanskje en av de viktigste. Onkel Flosshatt skulle nok gjerne sett at folk bodde i byene, og naturressursene lå forsvarsløst tilgjengelige for utnytting og profitt.

Muligens noe konspiratorisk, men det er vanskelig å se noen god grunn til å tvinge gjennom dette dårlige forslaget. Mari Holm Lønseth (H) prøver seg på en argumentasjon om at elevene får større frihet til å velge selv. Det mener vi er tilbakevist i en rekke debattinnlegg både i Adresseavisen, Nidaros og i nasjonale medier. Vi snakker her om frihet for noen få, og ufrihet for det store flertallet.

LES OGSÅ: Elevene må få mer makt!

Høyrepolitikeren drar inn mobbing som en årsak til at enkelte kan ha behov for å søke seg til en annen skole enn nærskolen, og bruker altså dét som et argument i saken. Omtanken varmer som en skvett i buksa, og det faller på sin egen urimelighet. Lønseths og Høyres omtanke gjelder åpenbart bare for de som utsettes for mobbing og samtidig er ressurssterke nok til å legge ned en ekstra innsats for å kunne søke seg inn på en annen skole.

Fylkesrådmannen foreslår for øvrig å avslutte ordninga med mobbeombud i Trøndelag dersom det ikke kommer flere statlige midler – en prioritering som følger av regjeringas ABE-reform på ny-tale, eller underfinansiering av offentlig sektor på godt norsk.

LES OGSÅ: Karakterbasert skolevalg eller nærskoleprinsipp

Om ikke annet kan vi håpe at regjeringas hastverk er et tegn på at de har innsett at valget i 2021 gir oss ei ny regjering. Vi må imidlertid dessverre erkjenne at Høyreregjeringa fører tannkremtube-politikk på flere områder enn jernbane.

LES OGSÅ: Frp-politiker svarer om fritt skolevalg i Trøndelag: En katastrofe for de videregående skolene?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter