Skal Steinkjer-politikerne unngå flere nedleggelser må de bevilge økt tilskudd til barnehagene, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Privat

Senterpartiet svikter sine egne velgere

Senterpartiet i Steinkjer gikk til valg i 2019 bl.a. med følgende i sitt program:

  • Desentraliserte tjenester og god infrastruktur er viktig for bolyst i hele kommunen. Bygdene har mange muligheter som det må̊ tilrettelegges bedre for, og vi må̊ ha gode stedsutviklingsprosesser for å styrke grendesentra rundt om i Steinkjer.
  • Sikre barnehageplass til alle som ønsker det. Det skal være en rimelig balanse mellom behov og tilbud om barnehageplass i de ulike kommunedelene.

LES OGSÅ: – Når du ikke klarer å smile til ungene dine lenger, så er noe galt

Den siste ukens medieoppslag, viser at flere barnehager trues med avvikling, og Haugtussa barnehage i Sparbu er bekreftet lagt ned fra 1. august 2021. Skal Steinkjer-politikerne unngå flere nedleggelser må de bevilge økt tilskudd til barnehagene.

Så langt har vi ikke sett signaler på at Senterpartiet er villig til å gjøre dette, på tross av at det ikke lenger er bærekraftig å drive barnehage i Steinkjer. Den siste uka har Granstubben barnehage og Kringla friluftsbarnehage varslet at det straks er kroken på døra. Nå har Haugtussa barnehage på Sparbu levert sitt opphørsbrev til administrasjonen i kommunen. Kommunen vil i løpet av første halvår 2021 miste minimum 85 barnehageplasser ved stengingen av disse barnehagene. Det er stor fare for at flere kommer etter i nær fremtid. Det er ingen lokaler tilgjengelig. Og dette skjer raskt.

Hvorfor er dette slik, kan man spørre seg? Da må vi frem med historieboka: Senterpartiet har sittet ved roret kontinuerlig siden ansvaret for finansieringen av private barnehager ble overført fra Staten til kommunene i 2011. Senterpartiet i Steinkjer med Bjørn Arild Gram i spissen, har ene og alene stått bak den aggressive nedskjæringen i de kommunale barnehagene for så å spare på tilskudd, da de private får beregnet sitt tilskudd fra kostnaden i drifta i de kommunale. I og med at to av tre barnehager i Steinkjer er private, har dette gitt Sp mange kroner i kassa. Bra, vil skattebetaleren si. Bra at man får mest mulig ut av skattebetalernes penger. Men det går en grense. Og den grensen er nådd for lengst.

LES OGSÅ: Dag Olav Stølan har måttet ta grep for å berge helsa

Denne strategien har Sp stått for, og har presentert dette for media ved flere anledninger. Er denne strategien forankret i Sp`s lokallag i grendene? Eller er det ledelsen i partiet som har lagt denne strategien på egen hånd? Sammenslåing og samkjøring av kommunale enheter har vært et bevisst verktøy i denne prosessen. Det er ikke mulig å samkjøre og drive de private barnehagene i vesentlig større enheter enn i dag, dersom man skal ha en barnehage der folk bor, noe som Senterpartiet virker å være opptatt av, skal vi tro deres eget partiprogram og partileder Slagsvold Vedum.

Men gjennom sin mangeårige sentraliseringspolitikk i bygdenes by er Senterpartiet dessverre på veg til å sette en stopper for – nettopp bolyst mange steder. Denne gangen holder det ikke å peke på regjeringa. Problemet må løses her i Steinkjer. Vi ber derfor dere som er medlemmer i Senterpartiet i Steinkjer og omegn: Snakk med folket i partiet deres, og si stopp til at bygdepartiet Senterpartiet holder på å ødelegge attraktivitet og arbeidsplasser i bygdene våre. Men gjør det med en gang.

For banker Sp det foreslåtte budsjettet i Steinkjer kommune igjennom med sin store makt nå, blir det store problemer. Barn som må spres bort fra hverandre rundt omkring i kommunen, der det kan være en ledig plass eller to. Venner som skilles. Identitet og samfunnstilhørighet som brytes. Midlertidige brakkerigger i påvente av bygging av nye kommunale barnehager. Kaos.

Og som en opplysning til slutt: PBLs (Private barnehagers landsforbund) samfunnsøkonomer har beregnet at det vil koste nesten to millioner kroner ekstra å drive disse 85 barnehageplassene i en kommunal barnehage i Steinkjer. Bruk heller disse pengene nå. Øk tilskuddssatsene til de eksisterende, mangfoldige og skreddersydde barnehagene der de ligger i dag. Dette vil skape en forutsigbar og god barnehage for de minste også i 2021.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter