Håpet må være at vi får flere politikere som tør si fra, men disse får en tung veg å gå, skriver debattanten. Her fra da «budsjettkameratene» la frem Trondheims-budsjettet for 2019.  Foto: Terje Svaan (Trondheim 2018)

Offentlig pengemangel

I mange år, og med økende frekvens, ser vi innlegg i avisa som påpeker svikt/mangler innen et eller annet offentlig område, skole, helsestell, eldreomsorg, funksjonshemmede eller annet.

Mye av denne kritikken er utvilsomt berettiget. Det kjedelige er at forholdene innenfor alle de sektorene det er tale om vil bli dårligere etter hvert, akselererende, uavhengig av hva som står i avisa.

Og årsaken? Ja, det er for lite offentlige penger – det finnes altså rett og slett ikke penger som kan dekke det vi ønsker.

LES LEDEREN: Viktig å skjerme unge og eldre i budsjettet

De fleste, og især våre politikere, vet nøyaktig hvorfor de offentlige penger ikke finnes. Det dreier seg rett og slett om den ulike fordelingen av midler i samfunnet, og så lenge dette ikke rettes opp vil vi i løpet av ganske få år være der f.eks. USA er i dag, og vi kan ikke lenger kalle oss en sivilisert nasjon.

Og løsningen er ikke så enkel som at noen få, styrtrike betaler mer til samfunnet, det er påkrevet at et flertall av oss gjør dette. Og der har vi den leie haken.

LES OGSÅ: Forslaget til trondheimsbudsjettet 2021

Alle politikere er selvsagt klar over dette, men vil ikke begå det de tror vil bli et politisk selvmord, ved å gå inn for en slik løsning. Og da står vi der da, mindre og mindre til felleskapet, og mer og mer vil samle seg opp hos alle funksjonsfriske som greier seg godt, og noen vil samle mer enn andre. Og da er det ingen vits i kreve mer av fellesskapet, for der er det ikke noe å hente.

Da må døve barn seile sin egen sjø, gamle får bare ligge mer eller mindre hjelpeløse og uten skikkelig stell, funksjonshemmede får greie seg som best de kan o.s.v., o.s.v.

Og vi kan fortsatt klage vår nød til avisene, men det vil ikke hjelpe noe særlig i fremtiden heller.

LES OGSÅ: BOA må bli bedre - ikke effektiviseres

Vi bør kaste et blikk ut fra vår egen by også, og da vil vi se at de fleste offentlige kasser er slunkne/tomme, og fra landets øverste myndigheter kommer stadig nye påfunn som f.eks. at det på en eller annen måte knipes i trygdene, slik at de som trenger det mest får mindre, altså langt fra en ønsket utvikling.

Håpet må være at vi får flere politikere som tør si fra, men disse får en tung veg å gå. De aller fleste av oss vil nødig gi fra oss noe – det får heller «de andre» gjøre.

LES OGSÅ: Lovbrudd med kommunens velsignelse?

Og for vår bys vedkommende: Det er mange som tror det vil hjelpe om man slutter å bruke penger på Granåsen, haller og lignende. Det vil selvsagt hjelpe akkurat i øyeblikket, men på litt sikt vil vi raskt være tilbake på start, og nær sagt vel så det. Når man reduserer/stopper bevilgninger til Granåsen og den slags, så vil man jo samtidig miste noe, og dette «noe» er ikke målbart.

Nei, vi kommer nok ikke unna at vi alle må stramme inn livremmen dersom vi ønsker et sivilisert samfunn.

LES OGSÅ: Leder av foreldreopprøret svarer Morten Wolden: Nå roper vi høyt om hjelp!

LES OGSÅ: Kommunedirektøren: 108 millioner skole-kroner er ikke tullet bort

LES OGSÅ: Trondheimsskolen - budsjett, fakta og fortvilelse

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter