Når det gjelder Fridtjof Nansens vei var det skuffende å lese kommunaldirektørens begrunnelse, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Morten Antonsen

Naboene klager – men hva hjelper det?

Nok et drama utspiller seg i vår velsignede by. Adresseavisen har hatt flere innlegg om den forvandlingen som er i ferd med å skje i Trondheim. En artikkel beskrev situasjonen i Fridtjof Nansens vei hvor hele nabolaget protesterte (69 naboer). Tidligere har boligområdet i Sorgenfri fått føle at hagebyer ikke lenger har noen plass i bybildet.

Byen blir omtalt som trivelig, passende størrelse og tilpasset bebyggelse. En trivselsby for beboere og tilreisende. Men så kommer det krav om fortetting grunnet miljøhensyn og vern av matjord. Ideen er god, men praktiseringen er delvis hodeløs eller kanskje hensynsløs.

LES OGSÅ: Sa ja til å rive enebolig og bygge fire nye leiligheter

I kjølvatnet av disse gode tanker kommer utbyggerne inn. De kjenner sin besøkelsestid og ly av nyliberalismen finner de fotfeste. De grønne flekkene i etablerte boligstrøk står for fall. Nye hus i hagebyene popper opp, delvis grunnet fristende tilbud fra meglere og delvis grunnet salg av bolig til en «eiendomsutvikler».

Det er vanskelig å forstå gevinsten med å misbruke etablerte boligstrøk med fortetting når en ser de mange blokkleilighetene som popper opp og hvor hvert enkelt av dem kan spare flere hundre grønne hager!

LES KOMMENTAREN: Nybygg i nabolaget setter fortsatt sinnene i kok

Når det gjelder Fridtjof Nansens vei var det skuffende å lese kommunaldirektørens begrunnelse. Den er som et ekko fra de som misbruker «det grønne skiftet». Av og til lurer en på hvordan administrasjonen ivaretar sitt ansvar overfor sine by-barn. Skal de ikke sørge for en koselig by hvor innbyggerne trives og ikke lever i angst for at noen tar seg til rette for å berike seg.

Det forventes at administrasjonen ikke legger seg flat for en i prinsippet god tanke, men som gir banesår for mange uten at det gir byen kreditt for en misforståtte «lojalitet!».

LES OGSÅ: - Vi er opprørt over at en utbygger kan få ta av naboenes tomt for å tjene penger

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Fortetting kan føles som et overgrep

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!