Arkitektpris og stryk til eksamen i universell utforming

Torget i Trondheim har fått landskapsarkitektpris for godt byrom med en utforming som kan stå seg i et 100-årsperspektiv, skriver juryen. Uforståelig, pinlig, diskriminerende og stryk til eksamen i universell utforming, mener jeg som har arbeidet med universell utforming i 20 år. Det er helt uforståelig at det fortsatt fins så lite kunnskap og oppmerksomhet om kravet til universell utforming etter plan- og bygningsloven og tilhørende teknisk forskrift.

LES OGSÅ: Torget stryker til eksamen i universell utforming

Svært pinlig er det når Trondheim kommune skriver på nettet: «Universell utforming er ivaretatt slik at det er blitt enkelt å orientere seg og å bevege seg fritt uten å støte på hindringer». Nei, for blinde og svaksynte er det tvert imot behov for klare entydige fysiske føringer i form av ulike former for ledelinjer og annen informasjon.

Torget er primært et sted folk daglig passerer på veg til et mål utenfor torget. Flere tusen på en travel dag. På torget går hovedstrømmen diagonalt mellom Trondheim Torg og toppen av Nordregate. En tror nesten ikke det en hører, når det er meningen at blinde og svaksynte tilbys en «strafferunde» opp mot 45 meter eller 40 prosent lengre vei ved å følge ytterkanten og ikke gå diagonalt over torget. Dette er en grov diskriminering på linje med å be rullestolbrukere kjøre en omveg rundt hjørnet for å finne en trinnfri adkomst.

LES OGSÅ: Nye Torget i Trondheim

Slik torget framstår i dag, fins det ikke ledelinjer med tilstrekkelige kontrast. Fysisk markering av retningsendringer er totalt fraværende, støpejernsrister med god kontrast med klar retning ender i ingenting, eller går rett inn i faste sittebenker og utgjør en risiko for fall og skader. Det er kanskje for mye å forvente at en kunstner kjenner kravet om universell utforming. Tekstilmønsteret kan sees via en drone eller på tegnebrettet. Med heller på 60 x 60 cm og uten kontrast er det helt umulig å oppfatte mønsteret fra øyehøyde.

Dette er en svært alvorlig sak når det gjelder grove avvik i forhold til krav om universell utforming i plan- og bygningsloven § 8–2. Noen må ha et formelt ansvar både for prosjektering og gjennomføring av dette store prosjektet til 400 millioner. Det kan da ikke være slik at involverte aktører mener at dette kravet ikke gjelder for blinde og svaksynte? Eller mener de at torget har løsninger som tilfredsstiller dette kravet?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter