Mange av brukerne ønsket å gå i demonstrasjonstog mot avvikling, men ble forhindret av hensyn til koronasituasjonen, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Borgar Sagbakken

Manglende innsikt om Utsikten

Det er med stor bekymring vi leser at Utsikten rustiltak er foreslått avviklet. Bekymringen er også sterkt utbredt i rusmiljøet i byen og kommer på toppen av bølge nr. 2 i koronapandemien, blant en særlig sårbar gruppe. Dette burde vi vært forskånet for i utgangspunktet.

Utsikten er et svært viktig ledd i kommunens overdoseforebyggende arbeid. Tiltaket er så vellykket at flere byer i landet, som deltar i den nasjonale overdosestrategien, vurderer å opprette tilsvarende rustiltak, deriblant Oslo. I tillegg er tiltak som Utsikten helt avgjørende for innføringen av det nasjonale pakkeforløpet for oppfølging etter overdoser, som skal iverksettes i løpet av neste år. Men Utsikten er også mye mer enn overdoseforebygging.

LES SAKEN: - Det kan gå liv, hvis dette legges ned

Utsikten bidrar til både livredding, skadereduksjon, behandling og rehabilitering for mennesker med ulike typer rusavhengighet. Få tiltak kan skilte med å bidra på alle disse områdene. Det er heller ingen andre tiltak som kan gjøre situasjonen like overkommelig for pårørende, som det Utsikten gjør.

Helse- og overdoseteamet har unik tett kontakt med rusmiljøene i Trondheim og når de driver sitt oppsøkende arbeid på gateplan, så har de til enhver tid anledning til å tilby øyeblikkelig innleggelse på Utsikten. Dette er særlig viktig ved kritisk helsetilstand og ved overdosesituasjoner.

LES OGSÅ: Rammer en av byens mest sårbare grupper

Vi kjenner flere som har kommet seg ut av alvorlige rusproblemer ved å takke ja til dette tilbudet. Utsikten ble etablert i 2001 som følge av økning i overdoser blant unge rundt 20 årsalderen. Tiltaket har tre kriseplasser og oppholdet er satt til 14 dager, med mulighet for forlengelse.

Det er fortvilende å konstatere at forslaget om avvikling åpenbart er fattet uten rådføring med de som jobber tett på brukergruppen, bruker- og pårørendeorganisasjonene og ikke minst brukerne selv. Mange av brukerne ønsket å gå i demonstrasjonstog mot avvikling, men ble forhindret av hensyn til koronasituasjonen.

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen forsvarer forslaget ved å peke på et stramt budsjett og et ønske om å snarere finansiere Brygga, et kommunalt rehabiliteringstiltak. Garåsen hevder dette er i tråd med faglige anbefalinger.

Det er ikke til å komme fra at det blant fagpersonene, foregår det en konstant dragkamp mellom de som foretrekker rusfrie tiltak for de som greier seg bra og pragmatiske tiltak overfor de som stadig sliter med rusproblemer. Forslaget om å kutte i Utsikten til fordel for Brygga gjenspeiler nettopp denne dragkampen, men faller på sin urimelighet med tanke på alle områdene som Utsikten faktisk bidrar til.

Dessuten har regjeringen, på bakgrunn av samarbeid mellom Helsedirektoratet og bruker- og pårørendeorganisasjonene, lagt ut tilskudd til kommunalt rusarbeid som fylkesmennene nå jobber med å fordele. Dette bidrar til at budsjettene likevel ikke strammes inn, uansett bør Utsikten ikke vurderes nedlagt.

LES OGSÅ: – Gravlegger 40 års omsorg, uten at en kjeft bryr seg

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter