Innleggsforfatteren ønsker å få også spesialistene på psykisk helse ut i skolene og barnehagene.  Foto: Illustrasjonsfoto: NTB /Scanpix

Flere hoder og hender er ikke nok

Foreldreopprøret i Trondheim har satt fokus på noe viktig: Sårbare og utsatte barn får ikke det de har krav på av kommunen. Men om kommunen bruker mer eller mindre penger per elev enn andre storbyer, er egentlig helt irrelevant: Poenget er om disse kronene brukes riktig. Finansdirektøren mener at pengene brukes godt, fordi elever i trondheimsskolen scorer godt i nasjonale prøver og i grunnskolepoeng. Dette er som å si at alle i Norge har det bra fordi flertallet har det bra.

LES OGSÅ: Kvalitet koster – læreren er skolens viktigste ressurs

Nasjonale prøver og grunnskolepoeng måler ikke hvor mange barn som ikke har det trygt og godt på skolen og hjemme. Om innsatsen som settes inn for et barn er riktig eller ikke, finner man ofte ikke ut før barna er voksne. Det blir som med koronatiltakene: Man må vente en tid før man ser effekten av dem. Så i tillegg til å rope på flere voksne i skolen, så mener jeg man må spørre seg om man bruker riktige mål på om alle hoder og hender brukes på best mulige måter.

Om barn og unge har det godt, kan ikke evalueres uten at man undersøker hvordan de faktisk har det. Mange av dem som ikke får hjelp til riktig tid, enten det er snakk om at de får spesialundervisning for seint, eller at skolen ikke klarer stoppe pågående mobbing, eller ikke avdekker om barna er utsatt for seksuelle overgrep eller vold, utvikler psykisk uhelse. Det er vanskelig å merke at man er annerledes enn andre barn, og noen skades også av det de utsettes for hele livet.

LES MORTEN WOLDEN: 108 millioner skole-kroner er ikke tullet bort

LES OLAF LØBERG: Det blir bedre neste år

For meg kommer man ikke utenom å ha større fokus på barnas psykiske helse, helt fra barnehagen. Barn som ikke har det godt, viser det i adferd og mimikk. Det er vel åpenbart for de fleste hvordan et lykkelig barn ser ut og oppfører seg, så om man har barn i sin nærhet som ikke ser slik ut og oppfører seg slik over tid, så er det noe som det må tas tak i. Da kan man håpe at man klarer sette inn riktige tiltak raskt.

Psykisk uhelse kan best oppdages av spesialister på psykisk helse, og jeg tror dessverre det er forsvinnende få slike ute i barnehager og skoler i Trondheim. Det settes i disse dager i gang forsøk i Trondheim med å få spesialpedagogene ut i skolene og barnehagene, tettest på ungene som trenger spesialundervisning og tilrettelegging, og det er vel og bra.

Men min oppfordring til kommunen er å få også spesialistene på psykisk helse ut i skolene og barnehagene, slik at de kan bidra til å fange opp de som ikke fanges opp i dag, og slik at disse kan få riktig hjelp til riktig tid. Da spares de for mye lidelse og kommunen sparer penger på sikt fordi de ender opp som trygge, sunne og gode voksne, istedenfor det motsatte.

LES OGSÅ: «En fars bekymringer»

Lærere, barnehagelærere, barnevernspedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og andre som jobber i skolene og barnehagene i dag, har ikke tilstrekkelig kompetanse innen psykisk helse.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter