Denne saken blir en prøvestein for Trondheim kommune og Bymarkas skjebne. Går dette bra for utbygger, kan absolutt alt gå bra! Skriver innleggsforfatteren.  Foto: Richard Sagen

Bygging av moderne hytte midt i Bymarka

Et ektepar i Trondheim kjøpte i 2017 ei hytte ved vannet Skjelbreia. Tømmerhytta ble etterhvert ansett som både antikvarisk og verneverdig, men hyttekjøperne fikk av uklare årsaker tillatelse til litt av hvert. Først og fremst restaurering av fasaden, men også etablering av vei, vann og lukket septik samt eget renseanlegg. For å nevne noe. Tillatelsen er oppsiktsvekkende. Både ekteparet og kommunen burde ha visst at mange hytter i Bymarka blir ansett som falleferdige og at det faktisk er kommunens erklærte mål å sanere og utfase Bymarkas hyttebebyggelse over tid. Målet er altså IKKE å bygge nye påkostede hytter.

LES OGSÅ: – Jeg tror det er en trend at folk vil ha det litt mer primitivt

Dagen etter at artikkelen om hyttebyggingen sto på trykk i Adressa, var det rene folkevandringen til det digre råbygget som nå kneiser over Skjelbreia. Diskusjonene gikk høyt – hvem kunne finne på noe slikt? Noen med penger, makt og gjerne gode forbindelser? Nøkkelen til den så langt vellykkede søknaden er Byantikvaren. Med ham i ryggen var en behersket renovering av antikviteten ikke lenger noe problem.

Så oppdager ekteparet at hytta slett ikke var verneverdig. Uten å samrå seg med verken kommune eller byantikvar får de hele tømmerhytta revet. For syns skyld er noe av tømmeret bevart på byggetomta, som en slags potensiell kulisse i tilfelle bråk. De aner nok at de er på relativt tynn is. Nå er en omfattende byggeprosess midlertidig stanset og mange spør: Hvem er ansvarlig hovedentreprenør? Hvilke firmaer deltar som underleverandører? Hvem har vært arkitekt? Pussig nok har ingen av aktørene montert opp firmareklamer på byggeplassen.

Ansvarlig for tilsyn med byggesaker i Trondheim, Odd Morten Hansen, sier til Adressa at det kan bli aktuelt med et overtredelsesgebyr. Høres ikke det veldig snilt ut? Når du har gjort det som ingen andre kan gjøre – bygd en svær hytte i et naturreservat som i hvert fall er meget verneverdig!

LES OGSÅ: Ingen vet hvordan denne mystiske stolen havnet på toppen i Bymarka

Saken burde få en full gjennomgang. Hyttekjøperne burde pålegges å betale full tilbakeføring av alle ulovlige naturinngrep de har gjennomført ved innsjøen Skjelbreia. Men først må det avklares hva hyttekjøpere reelt og opprinnelig har fått lov til. Hvorfor søkte ikke ekteparet om riving og bygging av ny hytte, men tok seg til rette? Et gammelt ordtak sier at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Så enkelt er det kanskje.

Denne saken blir en prøvestein for Trondheim kommune og Bymarkas skjebne. Går dette bra for utbygger, kan absolutt alt gå bra! Her er det nemlig snakk om store verdier, selv om ekteparet kjøpte både tomt og hytte ganske billig. La oss grovt anta at nybygging av hytte med naust og anneks isolert sett koster rundt tre millioner. Her skal det sikkert ikke spares på noe. La oss si at hytta kommer på 5–6 millioner. Meglere snakker om de tre viktigste tingene ved eiendomshandel: Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet.

LES OGSÅ: 69 naboer har klaget på nytt boligprosjekt

Hvorfor så verdifull? Rett ved byen. Nøkkel til bommen. (Hvis den fremdeles er i funksjon). Du kan parkere rett utenfor din smakfulle hytte midt i Bymarka, bare 15–20 minutter etter jobb. Herlig. Og hvilken utsikt! Man kan eksempelvis se over på gamle Grønlia, som i hvert fall er antikvarisk.

Hvis denne saken «ordner seg», blir det snakk om presedens. Mange som sitter med litt vaklevorne, men antikvariske hytter i Bymarka, kan plutselig bli millionærer.