Barnevernet trenger sterkere politisk eierskap

Kommunestyrerepresentant Torgrim Hallem og Venstre ønsker at Stjørdal kommune skal skape «landets beste barnevern» når barnevernsreformen gir kommunene mer ansvar fra 2022. Videre skriver han: «Vi kan ikke lene oss bakover og overlate ansvaret til de som jobber i tjenesten alene.» (...) Vi lokalpolitikere må rett og slett ta eierskap til reformen og begynne å interessere oss for jobben som gjøres og forstå de utfordringene som tjenesten står i.».

LES OGSÅ: Oppvekstreform til beste for barn og unge

For alle som jobber i barnevernet, må dette være etterlengtet lesing. For nettopp et sterkere politisk eierskap er det norske barnevernsledere etterlyste da vi i SOS-barnebyer ba dem vurdere sin evne til å levere de tjenestene de skal i dag, og hvorvidt de er rustet for den ny reformen fra januar 2022. Her sier kun halvparten at de er klare for reform. Økonomi, uklart innhold og liten tjeneste trekkes frem som de viktigste årsakene, og bare 13 prosent sier de har «tett dialog» med politisk ledelse.

Videre bekrefter svarene Hallems observasjon av dyktige ansatte som rett og slett ikke får gjort jobben sin skikkelig på grunn av manglende ressurser:

  • 74 prosent sier de forebyggende tiltakene kommunene leverer ikke er omfattende nok for familienes behov
  • 72 prosent sier det er utfordrende for familiene å få informasjon om tjenester de har rett på, eller kunne hatt nytte av.

LES MER OM REFORMEN HER (ekstern lenke)

Dette er altså virkeligheten før tjenestene skal omorganiseres og kjempe en budsjettkamp som i hele Kommune-Norge vil bli preget av korona. Derfor er det utrolig viktig at flere lokalpolitikere nå gjør som Torgrim Hallen skriver: Engasjerer seg og stiller spørsmål, og bruker det kommende året til å « få en bred politisk mobilisering rundt arbeidet med reformen». Til syvende og sist er det de som er ansvarlige for tjenestene de tilbyr innbyggerne sine – også de barna og familiene som trenger det aller mest.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter