Det er i motgangstider man kan synliggjøre gode etiske prioriteringer og aktivt inkludere de som føler seg utestengt, skriver Odd Anders With.  Foto: Håvard Jensen

Er krybben tom? Langt ifra

«Når krybben er tom, bites hestene,» heter det. Når julekrybben dukker opp i førjulstida, øker givergleden hos innbyggerne. Det merker blant annet våre ideelle organisasjoner. Men når kommunens budsjett er til behandling, da markedsføres behov for innstramminger. Det er nødvendigvis ikke galt, men desto viktigere blir da prioriteringene.

LES OGSÅ: Rådmannen vil utsette lærernormen i Trondheim

Våre ideelle lokale virksomheter har generelt et godt samarbeid med kommunen. Storfellesskapet er tjent med at begge parter tar medansvar for dem som faller utenfor og strever med livet sitt. Ifølge kommunen selv, er ideell sektor helt avgjørende for at kommunen totalt sett kan nå disse gruppene og utøve sitt solidariske samfunnsansvar. Der den ene part ikke når frem, kompletterer den andre med sine faglige observasjoner, tjenester og frivillig engasjement.

Krybben i Trondheim kommune er ikke tom. Langt ifra. Samtidig har covid-19 ført til større utfordringer enn ellers, noe som i seg selv fordrer mer bevisste prioriteringer, tross ekstraordinære statlige overføringer. Jeg registrerer at skolekutt er kontroversielt, og det blir nok forbedret i de endelige budsjettvedtak. Men i korona-perioden erfarer vi at de som har hatt det tøft tidligere, har fått det enda tøffere. Og det har blitt flere av dem. Da tenker jeg både fattigdom, helse, ensomhet og ulike hjelpebehov.

LES OGSÅ: 108 millioner skole-kroner er ikke tullet bort

Jeg vil ikke nevne et eneste organisasjonsnavn, men utfordrer våre folkevalgte til å tenke radikalt. Et kuttvern for såkalte «svake grupper» er positivt, men tenk mer offensivt. Øk innsatsen overfor disse som nå trenger det mest. Ikke la forskjellene øke! Det er i motgangstider man kan synliggjøre gode etiske prioriteringer og aktivt inkludere de som føler seg utestengt. Likeverdstanken er et radikalt imperativ! God førjulstid, med rom for alle!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter